Dette er det nye styret

edit today
Årsmøtet ble gjennomført digitalt torsdag ettermiddag med valg av nytt styre i Vest Næringsråd.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Dermed kan vi presentere det nye styret, som sammen med årsmøtet er de styrende organ for medlemsorganisasjonen.

Styreleder:

  • Øyvind A. Langedal – Administrerende Direktør CCB AS (1 år)

Styremedlemmer:

  • Christina Bollmann Lie – Daglig leder Cornelius AS (2 år)
  • Kjersti Nordøy – Leader Communications Equinor ASA (Kollsnes/Sture) (2år)
  • Kari-Anne Landro – Leder for OPS 24/7 BKK Nett (2 år) (fra vara)
  • Kai Andre Stæger-Holst – Daglig leder Salmo Terra AS (1 år)
  • Gert Chr. Strindberg – Adm. Direktør Fabtech AS (1 år)
  • Marianne Furheim – Daglig leder Straume Mesterbygg AS (1 år)

Vara:

  • Sindre Lie – Daglig leder/Gründer Remote Inspections AS (NY 1 år)
  • Bernth Torsvik – Daglig leder/Gründer IDOC AS (NY 1 år)

Kari-Anne Landro går fra vararepresentant til styremedlem i to år. Ut av styret går Jannicke Sekkingstad Johannson, etter to år som styremedlem og ett år som vararepresentant.

Les også

Meny