Dette krever en god salgsjobb

edit today

Aktører i Fjell knuser både Askøy og Os når det gjelder tilskudd fra Innovasjon Norge, men ligger langt bak både Øygarden og Sund. Sett i forhold til innbyggertall, så har aktører i Øygarden hentet ut langt mer enn i Fjell.

Mens Øygarden har mottatt nesten 6 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge, har 11 millioner gått til Fjell og 5 millioner er gått til aktører i Sund. Fordelt på innbyggertall utgjør dette 1251 kroner per øygarding, 716 kroner per sundsokning og 447 kroner per fjellsokning. (Tilskudd til NCE Subsea er ikke medregnet.)

– Ikke umulig

– Nåløyet er trangt og det er ikke så enkelt, men verdt arbeidet når man lykkes, sier Per Erik Berger, gründer av Fjell-bedriftene APIteq og CoreAll. Han har tidligere mottatt Etablererstipend fra Innovasjon Norge, og venter på behandling av en søknad om støtte til utvikling av en boreteknologisk oppfinnelse.

Les også: Får 6,2 mill for å realisere denne

– Jeg fikk nei i fjor, men prøver på nytt i år med en enda litt bedre søknad, sier han og påpeker at konkurransen i år ikke nødvendigvis er den samme som i fjor.

Berger fikk nylig innvilget et millionbeløp fra Norges Forskningsråd. Det er for mange en billett inn til Innovasjon Norge og Berger mener det er mer realistisk å få støtte i år. Tålmodighet, ydmykhet og forståelse er hans råd til andre søkere.

– Du må gjøre en salgsjobb

– Innovasjon Norge har mange dyktige folk i Bergen og det er viktig å ha forståelse for det enorme ansvaret de forvalter. De trenger å ha tillit til at det prosjektet de velger å støtte er det rette. Be om møter, be om å få presentere din ide og forbered deg godt. Får man nei er ikke prosjektet godt nok eller det er ikke forklart godt nok – man må rett og slett gjøre en god salgsjobb, sier han.

Selv om Fjell ligger milevis foran sammenlignbare kommuner som Askøy og Os, er det et uutnyttet potensial om man ser på tilskuddene både til Bergen og mindre kommuner.

– Vi kunne tenke oss flere innovasjonsprosjekter i regionen vest for Bergen, sier Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge til vnr.no. Hun er leder for Hordalandkontoret.

Tvunget til nytenking

– Oljen har preget og preger fortsatt denne regionen i stor grad, og i de gode tidene som har vært har leverandørbedriftene hatt mer enn nok med å levere nok. Nå er det omstilling i bransjen og man blir tvunget til å se på nye muligheter, bransjen blir utfordret og vi vil fortsatt se store investeringer i olje/gass-næringene i årene som kommer, sier hun – med oppfordring til flere om å søke. Innovasjon Norge gir også lån og garantier til gode prosjekter og forretningsideer.

Utfordringen er svært høye innovasjonskrav for søkere i bynære områder. Kombinert med dårlige kunnskaper, erfaringer og myter om at «vinningen går opp i spinningen», er det mange bedrifter som ikke tar bryet med å søke, viser tidligere undersøkelser utført av næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar.

Les også: – Bedriftene mangler kunnskap

Hjelp til søknaden

Det finnes rundt 2000 tilskuddsordninger i landet og mange titalls millioner blir delt ut årlig. Gode Sirklar har generert 116 millioner til regionen sidan 2006 (eks midler til NCE Subsea etter 2009.

– Ta kontakt med Gode Sirklar, VNR eller Innovasjon Norge direkte mye tidligere og mye oftere når en vil starte ny business eller vil satse på noe nytt i egen bedrift! Jeg har et klart inntrykk av at Innovasjon Norge er mer proaktive enn før og den hjelpen som gis her, særlig når en kommer inn på et tidlig tidspunkt, skal kunne redusere kostnadene i prosessen med å få midler til nyskaping, sier daglig leder Sigmund Kvernes i Gode Sirklar til vnr.no.

 

tilskudd

Les også

Meny