Asgeir Salen, SubC Solutions. Foto: vnr.no

– Dette skiller oss fra de andre

edit today

I Knarrevik Næringspark på Valen ligger hovedkontoret til SubC Solutions AS. Side om side med julepynten står en modell av et kontrollsystem som blant annet Statoil har brukt i tre år, og fortsatt bruker, på en av sine havbunnsinstallasjoner – uten en eneste feil eller mangel. – Det er dette som skiller oss fra de andre, sier Asgeir Salen på Sunnmørsdialekt, og løfter opp elektronikk-modellen fra utstillingsplassen på møterommet – selve symbolet på suksessen.

Doblet omsetningen

Han er daglig leder og en av seks aksjeeiere i selskapet som siden etableringen i mars 2007 har hatt stor vekst og utvikling. Fra 2010 er omsetningen bortimot tredoblet, fra 13,5 millioner til nærmere 40 millioner kroner i 2013. I høst ble selskapet nominert av Vest Næringsråd til Årets Gründer Region Vest, blant annet på grunn av sin soliditet og innovative utvikling. – Vi kunne nok ha vært nominert til Årets Gründer hvert år siden oppstarten, påpeker elektronikkingeniøren med et fornøyd smil. Han vektlegger Vest Næringsråd som ett av suksesskriteriene. – Vi skjønte tidlig at et medlemskap i VNR kunne gi oss nye muligheter inne subseamarkedet. Medlemskapet har åpnet mange dører for oss både lokalt og nasjonalt, og slik bidratt til å styrke vår posisjon, sier Salen.

Dras mot utlandet

Selskapet etablerte seg først på CCB-basen, men flyttet til Valen i 2009, og har i dag avdelinger i Trondheim og Drammen. Salen utelukker ikke en utenlandsavdeling i løpet av de neste årene. – Vi ønsker å fortsette å utvikle oss i Norge, men ser også at vi blir dratt mot utlandet fordi våre kunder trenger vår tilstedeværelse ved for eksempel Mexico gulf-en. Det vil gjøre oss i stand til å tilby service på solgte systemer, og åpner for nye muligheter, sier Salen. SubC Solutions designer, kvalifiserer og leverer – ikke bare elektronikk og kommunikasjonsløsninger, men også kanner, strukturer, kabler og annet som inngår i en komplett systemløsning for subsea-bruk. Dette blir brukt til olje- og gassproduksjon, boring, pumpesystemer, workover-systemer, miljøovervåkning, seismikk og annet.

Tett på studentene

Selskapet leverer både direkte og indirekte til lokomotivene i norsk olje- og gassnæring, og Salen legger ikke skjul på at det ligger hardt arbeid bak. Staben består av høyt kvalifiserte ingeniører med lang fartstid, og har stort fokus på videreutvikling av produktene. – Vi har brukt alt overskudd til forskning og utvikling, fordi vi ønsker å ligge i fremste rekke teknologisk. Vi er også tett på viktige og relevante utdanningsinstitusjoner, det gir oss også et fortrinn med tanke på fremtidig rekrutteringsbehov, sier Salen.

Les også

Meny