Disse fikk penger fra SPV/VNR-fondet

edit today

Decca Lighting v/Johannes Wergeland mottok i dag 50.000 kroner i støtte til et pilotprosjekt med uttesting av LED-gatelys med intelligent styring i Straume Næringspark.

De andre søkerne som fikk 50.000 kroner hver i støtte var samvirket Dei på Gjerdet, som skal starte butikk og kafe på Gjerdet Kulturminnegard på Fjell, Nordsjøfartmuseet til utbedring av kafeen og BIFF Sotra, som ønsker å etablere en egen filmfestival på SF Kino Sotra.

Energieffektivisering

Decca Lightings pilotprosjekt innebærer installasjon av to testanlegg med forskjellige styresystemer for LED gatelys i Straume Næringspark – under realistiske vær- og driftsforhold.

Målet med pilotprosjektet er å teste og finpusse produktene slik at en hurtigst mulig kan igangsette serieproduksjon av enhetene samt gi selskapet et solid grunnlag for demonstrasjon av teknologien overfor potensielle kunder på vestlandet.

– En intelligent lysstyring vil kort sagt besørge god belysning der man trenger det, når man trenger det. EU har stilt et mål om 20 % energieffektivisering innen år 2020 og offentlig belysning står for rundt 50 % av strømforbruket i byer, heter det i søknaden til Decca Lighting.

Rekordmange søkere

– Styret har hatt gode diskusjoner i behandlingen av søknadene, sa Thomas Skålnes under utdelingen av midler fra SPV/VNR-fondet på Maitreffet til Vest Næringsråd i formiddag.

Kun 4 søkere blant 20 nådde opp i denne omgang. Til høsten blir det en ny sjanse når de resterende midlene av i alt 450.000 kroner skal deles ut på Høstfesten til VNR. Gavemidlene fra Sparebanken Vest forvaltes av VNR og skal gå til gode tiltak som bidrar til næringsutvikling i regionen. Søknadene vurderes etter gitte kriterier.

– Det har vært rekordstor interesse for fondet denne gangen og mange gode søknader, sier daglig leder Per C. Aarsand i Vest Næringsråd.

Det har frem til i år blitt delt ut gavemidler fra fondet en gang årlig, men på Marstreffet til VNR ble det kjent at Sparebanken Vest ønsket å nesten doble beløpet fordelt på to utdelinger hvert år.

Les også: Utvider fondet med 200.000,-

Les også

Meny