Dramatisk for bedriftene

edit today
En undersøkelse gjennomført blant Vest Næringsråds medlemmer viser hver tredje bedrift frykter konkurs om situasjonen varer lenge.

– Dette viser at situasjonen er verre enn frykta blant våre medlemmer. Tiltakene frå sentralt hold har nok ikke begynt å vise effekt på den reelle frykten mange kjenner på. Flere av Regjeringens tiltak vil bare utsette problemene, mener flere. De fleste vurderer nok sterke virkemidler nå, selv om nye pakker legges frem daglig, sier Rikard Toft Ledang, daglig leder i Vest Næringsråd.

Akkurat nå er det inntektssvikt og permitteringer som gjør seg sterkest gjeldende. 76 prosent av bedriftene opplever reduserte inntekter som følge av koronaepidemien.

Kan bli kritisk

Hele 93,6 prosent melder at koronaviruset kan påføre bedriften kritiske konsekvenser, enten allerede nå eller om situasjonen vedvarer over tid. Åtte av ti har gjennomført eller kommer til å gjennomføre permitteringer. Hver tredje bedrift svarer at de står i fare for å gå konkurs om situasjonen trekker ut.

Tre av fire bedrifter har innført hjemmekontor. Halvparten har ansatte i karantene.

På spørsmål om hvilke behov medlemmene har, er økt likviditet og fritak for forpliktelser et gjennomgående tema.

Her er noen konkrete hovedpunkter:
  • Utvidelse av perioden der staten påtar seg økt økonomisk ansvar ved permitteringer, sykemelding og omsorgsbehov.
  • Fritak for arbeidsgiveravgift og moms.
  • Offentlige anskaffelser og oppdrag må økes.

– Vi kommer til å foreta flere undersøkelser i tiden som kommer, tilpasset nye tiltak og varighet av krisen. Det er mange spørsmål som er vanskelige å svare på for tiden. Håper alle tar var på seg selv og sine ansatte i denne vanskelige tiden, sier Rikard Toft Ledang.

Fakta om undersøkelsen:

Web-undersøkelse gjennomført 18.mars og 19.mars 2020.

78 respondenter blant Vest Næringsråd sine medlemsbedrifter.

Les også

Meny