BÆREKRAFTIGE STRAUME: Fredrik Barth leder prosjektet "Bærekraftige Straume", som viser en mulig vei for utbygging av Sotra Kystby dersom man legger bærekraftige prinsipper til grunn. Foto: Vill Urbanisme

Er dette fremtidens Sotra Kystby?

edit today
En fersk mulighetsanalyse viser hvordan Sartor Storsenter og Straume sentrum kan utvikles som en bærekraftig destinasjon.

medlemstreffet torsdag 22. august vil Fredrik Barth, daglig leder i arkitektselskapet Vill Arkitektur og medlem av urbanismekollektivet Vill Urbanisme, vise sitt siste prosjektstudie «Bærekraftige Straume», på oppdrag av Sartor Storsenter AS.

De siste årene har Barth ledet store byutviklingsoppgaver i hele Norge, blant annet mulighetsstudien for Bergen Havn på Ågotnes og Visjon Dokken.

− Dette prosjektet viser en mulig vei for utbygging av Sotra Kystby dersom man legger bærekraftige prinsipper til grunn. Tomten er på 606 dekar og dermed mer enn dobbelt så stort som Dokken i Bergen, forteller Barth.

Arbeidet viser mulighet for mange 100.000 kvadratmeter med bolig, næring, skole, barnehager og mye mer.

I prosjektet finner vi også den nye videregående skolen, som trolig ferdigstilles i 2027. Hvem som skal designe skolen er ennå ikke bestemt. Illustrasjon: Vill Urbanisme
NY VGS: I prosjektet finner vi også den nye videregående skolen, som trolig ferdigstilles i 2027. Hvem som skal designe skolen er ennå ikke bestemt. Illustrasjon: Vill Urbanisme
Vektla realisering og gjennomførbarhet

− Prosjektet har vært en glede å jobbe med fra begynnelse til slutt og det er sjeldent man får lov å lage en oppgave som denne. Prosjekter har alltid en eller annen form for agenda, men denne gangen ønsket Sartor Holding AS at arbeidet skulle være bærekraftig og at resten var opp til vår faglighet. Dermed kunne vi konsentrere oss om det vi mener bør ligge til grunn for et utviklingsområde, sier Barth.

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

− Vi har hatt et gjennomgående fokus på realisering og gjennomførbarhet. Det er superviktig og en av grunnpilarene innen økonomisk bærekraftighet. Vi la også UN-Habitat sine måltall for bærekraftig utvikling til grunn for alt vi gjorde, avslører Barth.

Spår store forandringen de neste 30 årene

På Augusttreffet vil Barth vise et bredt spenn av boligtyper, ulike offentlige rom, undervisnings og forskningspark, næringsområder og mobilitetskonsepter.

− Hvis prosjektet hadde blitt en realitet, hvor mange år er det til Sotra Kystby hadde sett slik ut?

− Jeg tror aldri man blir ferdig med å bygge god bærekraftig by. En by er som en organisme, alltid i bevegelse og forandring. Vår oppgave er å påvirke den best mulig og i riktig retning. Når det kommer til byggetakt må det styres av markedet. Dermed er det litt kjedelige svaret; at det vet jeg ikke, sier Barth.

Han understreker at jo bedre man bygger og jo mer populært det blir, jo raskere vil utviklingen skje.

− Jeg pleier alltid å be folk tenke bakover. Tenk på Ågotnes og Straume på 60- og 70-tallet og på de enorme forandringene som kan skje i løpet av 30 år. Det vi vet nå er at forandringstakten i byregionene går raskere og raskere. Forandringen de neste 30 årene vil bli større enn de forrige, avslutter Barth.

Les også

Meny