- FMC er et svært spennende arbeidssted, sier Frank Andre Svendsen.

Færre arbeidsledige – kamp om kompetansen

edit today

Frank Andre Svendsen gikk som nyutdannet rett fra teknologilinjen på Straume til FMC Technologies i sommer. Fremtidsutsiktene i offshorenæringen ser lyse ut. FMC alene skal ansette opp mot 200 personer i året som kommer. Ingen andre sektorer har så mange utlyste stillinger som ingeniør/IKT-fagene, med unntak av helse/pleie/omsorg. Det viser tall fra nav.

Kamp om hodene

– Det vil nok bli kamp om hodene fremover, sier communication manager Andreas Helgesen i FMC Technologies. Han legger til at det hittil ikke har vært problematisk å fylle ledige stillinger, tvert imot. – Vi hadde 90 søkere til en ingeniørstilling nylig, og det var flere svært gode kandidater – også fra utlandet. Det var et luksusproblem å måtte velge, sier Helgesen. Han mener at konkurransen om de beste folkene vil bli merkbar etter hvert. – Utfordringen blir å kunne tilby de mest attraktive jobbene. Vi vil ha folk med et bredt spekter av fagkompetanse og bakgrunn, sier han. Tidligere i uken uttrykte også konserndirektør Åge Landro i AGR Field Operations til vnr.no at han tror konkurransen om kompetansen vil tilspisse seg. Rundt halvparten av de nye stillingene hos FMC Technologies vil være mekaniske stillinger, både offshore og til verkstedet. I tillegg trengs 20-30 prosjektingeniører, og ulike administrative stillinger skal besettes, forteller Helgesen.

Minst ledighet i Fjell

I Fjell kommune var det i desember 2,4 prosent helt ledige arbeidstakere. For Sund var tallet 3,1 og for Øygarden 3,2. I Hordaland var ledigheten 3,1 og på landsbasis var ledighetsprosenten 3,5. – Dette er omtrent de samme tallene som vi hadde i 2005-2006. Det er små tall sammenlignet med Europa, hvor mange land nå har rundt 10 prosent ledighet, sier Daniel Varne, som jobber med statistikk og analyse for NAV Hordaland. Tall for Hordaland viser at den største gruppen ledige i desember var unge i alderen 20-24 som har avsluttet videregående skole. Det var nesten dobbelt så mange ledige menn, som kvinner, i desember. – Det er fordi svært mange kvinner jobber i offentlig sektor –  og ledigheten er størst i privat sektor, hvor det er flest menn, sier Varne. Tallet på permitterte var i desember 2010 på rundt 900 – det samme som året før.

Les også

Meny