- Etterspørselen etter laks vil bare bli større, samtidig som oppdretterne tilpasser seg strengere miljøkrav, mener daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett. Foto: Inger Elise J. Økland

Familiebedrift jubilerer – førti år med fisk

edit today

Blom fiskeoppdrett produserte 6500 tonn laks og ørret i fjor, noe som tilsvarer 300 vogntog med fersk laks. – Folk kjøper mer fisk, særlig laks. Laksen brukes til alt fra grilling til sushi, og barn liker ofte smaken, sier daglig leder Øyvind Blom. 2010 ser ut til å bli det beste året som noen gang er målt for oppdrettsnæringen i Hordaland. Det viser bedriftsundersøkelsen Næringsbarometeret. Blom fiskeoppdrett er ikke noe unntak, øygardsbedriften har for lengst lagt bak seg mange tunge år, og går inn i sitt 40-ende år med stor optimisme.

Flere ben å stå på

– Vi traff et godt valg i sommer da vi kjøpte opp Marøy Salmon. Hele konsernet hadde rundt 230 millioner kroner i omsetning i fjor, mens Blom fiskeoppdrett alene sto for 50-60 prosent økning i omsetningen, sier Blom, og legger til at bedriften har aktivitet også i store deler av nordhordland. Det vil bli viktig for oppdrettsnæringen å ha aktivitet på flere steder over et stort geografisk område de neste årene, forteller Blom. Nye myndighetskrav om produksjonssoner som skal tømmes for fisk annethvert år, skal blant annet få bukt med sykdom som lakselus. I tillegg er det et sterkt press på miljøaspektene ved fiskeoppdrett. Det har den siste tiden vært mye fokus i media på at ekskrementer fra fisken blir liggende som et tykt kloakkutslipp på sjøbunnen. Blom viser til at det stilles strenge krav om prøvetaking og innrapportering fra myndighetens side, og at utslippene på denne måten blir kontrollert. – Miljø er hovedfokuset vårt. Utfordringen er å finne godt egnede områder for oppdrett – dyp sjøbunn med mye strøm, for å unngå at utslippene blir for konsentrerte, sier Blom.

Ønsker å bidra lokalt

Det var hans bestefar Andreas Blom som startet bedriften, og selv er Øyvind Blom så å si født og oppvokst på basen ved Ulvøy. – Det betyr mye for oss at Øygarden har en lokaleid fiskeribedrift. Vår filosofi er å bidra til verdiskaping i regionen, sier Blom. Det er Sotra fiskeindustri i Sund, som ble kåret til Årets bedrift av VNR i 2009, som tar seg av all slakt fra Blom fiskeoppdrett. I følge Næringsbarometeret vil prisene på laks og ørret gå opp de neste årene, fordi produksjonen ikke øker i takt med etterspørselen. Det er mye på grunn av at den chilenske laksenæringen har hatt store sykdomsutbrudd blant fisken. Uten en vesentlig økning i andre produsentland, vil prisen bli presset videre oppover. Samtidig er fôrkostnadene gått ned. Alt tyder dermed på at de gode tidene i oppdrettsnæringen her til lands ikke vil ta slutt med det første.

Les også

Meny