Foto: John Økland

Får ikke nok ingeniører – broen får skylden

edit today

Sotrasambandet er det største og absolutt viktigste «forbedringsområdet» for å øke regionens attraktivitet – også når det gjelder fremtidig rekruttering. Det viser en undersøkelse som Max Resultat har gjennomført for Vest Næringsråd og Gode Sirklar.  Undersøkelsen ble sendt ut til 50 utvalgte bedrifter, samt til kommuneadministrasjonene i Fjell, Sund og Øygarden i mai 2012. Totalt har 27 av disse respondert på undersøkelsen, noe som gir en uvanlig høy svarprosent på en spørreundersøkelse. Les også: – Det er et akseptabelt resultat, og gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne peke på tendenser og hovedretninger i forhold til behovet i næringslivet, sier prosjektleder Ivan O. Moldskred i Gode Sirklar.

Trenger ingeniører – nå!

41 % oppgir at de har et umiddelbart behov for ingeniører. Hovedtyngden av bedriftene angir et behov for mellom 1 og 5 ingeniører, men som forventet er det noen større virksomheter som har et langt større rekrutteringsbehov. Alt dreier seg om faste ansettelser – ingen angir behov for midlertidige arbeidstakere. Kompetansenivået som etterspørres er primært ingeniører, dernest teknisk fagskole, fagarbeidere og sivilingeniører. Halvparten av respondentene har et tydelig krav om norsk språk. De fleste virksomheter ønsker å ansette medarbeidere med arbeidserfaring, men 20 % av virksomhetene er villige til å ansette nyutdannede.

Vil gi nyutdannede en sjanse

– Dette er et svært gledelig og interessant funn, påpeker VNR-leder Per C. Aarsand. Et annet overraskende funn er at ingen av bedriftene har gjennomført noen rekrutteringstiltak, til tross for at rundt 65 prosent av bedriftene oppgir at de har planlagt egne rekrutteringstiltak, sier Aarsand. Han legger til at mange bedrifter undervurderer langsiktig rekrutteringsplanlegging og at dette er et tegn på nettopp det.

Lokker med «myke verdier»

Bedriftene i regionen oppgir «myke verdier» som sitt fremste konkurransefortrinn i rekrutteringssammenheng. Særlig trekkes frem arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og personalpolitikk. – Det ser med andre ord ikke ut til at lønn brukes systematisk som «våpen» i kampen om ressursene hos de bedriftene som har svart på undersøkelsen, sier Moldskred. Mer enn halvparten av bedriftene fremhever et godt tilrettelagt offentlig servicetilbud og bomiljø i regionen.

Positive til felles rekruttering

Formålet med kartleggingen er å utarbeide et forslag til et felles rekrutteringsprosjekt. Halvparten av bedriftene som har svart er åpne for å delta i et slikt prosjekt. Rundt 2/3 av bedriftene som svarte har opptil 50 ansatte, mens resten representerte større foretak/kommuner med over 50 medarbeidere.

– Solid grunnlag for videre satsing

– Undersøkelsen bekrefter vår antakelse om at ingeniører er etterspurt mangelvare for bedrifter/kommuner i Sotra-regionen. Sammen med andre observasjoner i undersøkelsen, utgjør dette en solid og faktabasert plattform for et planlagt felles og målrettet rekrutteringsprosjekt, mener Moldskred. Han understreker at en realisering av et slikt prosjekt krever tydelige tilbakemeldinger og forpliktelser fra næringslivet i regionen. – Vi oppfordrer bedrifter som ønsker å samarbeide om og delta i prosjektet til å kontakte oss, sier Aarsand.  

Les også

Meny