Fra venstre: VNR-leder Per C. Aarsand, Ivan Ole Moldskred, Gode Sirklar, og Trond Wisnes Nilsen, Sotra Contracting. Bildet er tatt på en Industrikafe i høst.

Flere nettverk under VNR-paraplyen

edit today

Med nesten 450 medlemsbedrifter, ser flere grupperinger nytten av å organisere seg med egne forum underlagt VNR. Kysteventyret og Sotra Marine Industrinettverk er eksempler på grupperinger under VNR-paraplyen. Nå vil også Verkstedgruppen med, tidligere Kompetanseforum Vest som ble startet av industribedrifter i regionen, Høgskolen i Bergen og Gode Sirklar. – Vi ser helt klart flere fordeler med dette. Det er naturlig at vi slutter opp om VNR-arrangementene, men at vi også har egne arrangementer knyttet til bransjemessige utfordringer, sier leder for programkomiteen, Frank Karlsen i Karlsen og Sønn til vnr.no. Forumet er rettet mot små og mellomstore bedrifter innen teknisk og mekanisk industri. – Det er også en fordel å være underlagt et felles sekretariat som i grove trekk kan være med å organisere arbeidet vårt. Det skaper dessuten en verdifull tilhørighet, legger Karlsen til. I Verkstedgruppen ønsker man å etablere et sterkt fellesskap og samarbeid mellom SMB-bedriftene i region vest. – Stadig flere bedrifter ser gleden og nytten ved medlemskap i VNR, og parallellt med veksten ser vi at det er utfordringer i de ulike bransjene. Våre treff skal være faglige på en generell måte, men vi ønsker å legge til rette for det spesielle – da er undergruppene en god løsning, sier VNR-leder Per C. Aarsand.

Les også

Meny