CoreAll, Sotra Sportsklubb, Fiskarbondens Marknad, Max Resultat, MaTilla og Sotra Kystby Infosenter mottok til sammen 275.000 kroner fra Sparebanken Vest - VNR-fondet.

Fondsmidler redder Fiskarbondens Marknad

edit today

Sotra Sportsklubb, Max Resultat, MaTilla, CoreAll, Sotra Kystby Infosenter og Fiskarbondens Marknad var blant tiltakene som fikk midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet i år. Midlene ble delt ut under Høstfesten på Panorama Konferansehotell torsdag.

Rekordbeløp

Til sammen 275.000 kroner ble fordelt på aktørene, beløpet er større enn noen gang tidligere. Fiskarbondens Marknad ble tildelt 50.000 kroner. – Vi er utrolig happy! Disse midlene er avgjørende for Fiskarbondens Marknad sin fremtid, sier prosjektleder Line Steinsland Mosnes i Kysteventyret, som står bak markedet. Allerede 24. november er det duket for et nytt Fiskarbondens Marknad i Sartor Storsenter, med lokale matprodusenter og håndverkere. – Disse pengene gjør at vi kan opprettholde Fiskarbondens Marknad på dagens nivå ut 2013, eller eventuelt bytte ut to av markedene med ett i Øygarden og ett i Sund, legger hun til. Fiskarbondens marknad ble startet etter forprosjektet «Mat og Merkevare» gjennomført av Gode Sirklar. Under dette prosjektet ble lokale mataktører og produsenter kartlagt og det ble identifisert et behov for et utsalgssted for kortreist mat. I regi av reiselivsprosjektet Kysteventyret ble det første markedet for lokale småskalaprodusenter arrangert i september 2010. En viktig samarbeidspartner har vært Sartor Storsenter som stiller areal til disposisjon for å avholde markedet. I 2011 ble 5 markeder avholdt og det er planlagt arrangert 4 markeder i 2012.

Trenger midler til utvikling

– Vi er utrolig lettet og takknemlig for disse fondsmidlene, men for å kunne utvikle markedet videre trenger vi mer midler. Vi må være kreative og søke om midler der det er håp, sier Steinsland Mosnes. Fiskarbondens Marknad er et samarbeidsprosjekt mellom Kysteventyret, Vest Næringsråd, Sartor Storsenter, lokalmataktører og håndverksaktører. I tillegg har Restaurant og Matfag og Design og Håndverk på Sotra Vidaregåande Skule prosjektet som utdanningsprogram. Målsettingen videre er å utvikle en egen driftsform som kan være bærekraftig og effektiv. Gjennom prosjektet skal deltakende småskalaprodusenter profesjonaliseres, blant annet skal det utarbeides en løsning på bedre markedsinformasjon og salg, heter det i søknaden til Sparebanken Vest – VNR-fondet. «Prosjektet tilfredsstiller krav til nyskaping, nye produksjonsmetoder, kostnadsbesparelser, skaping av nye arbeidsplasser, samspill skole/næringsliv samt profilering av regionen som innovasjonsregion» heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Les også

Meny