Forhandler pris for 6000 bedrifter

edit today
Innkjøpssjefen gikk fra 150 kunder til 350 gjennom korona-pandemien. Men det nye samarbeidet med SMB Norge gjør at de over natten har 6000 bedrifter i ryggen.

Ikke hørt om Innkjøpssjefen? Bedriften ble startet opp i Øygarden i 2017 for å hjelpe bedrifter med å ikke betale mer enn nødvendig for et bredt utvalg av tjenester. Innkjøpssjefen tar et dypdykk i bedriftens utgifter og peker på sparemulighetene. For eksempel når det gjelder byggevarer, frakt, renovasjon, forsikring, strøm og drivstoff.

Anette Skutle
Spare-suksessen

– Vi er så sikre på at vi bidrar til bedre avtaler at vi har garanti om det. Hvis de som bruker oss ikke sparer, så får de mellomlegget tilbake, forklarer Johnsen.

Nylig bisto key account manager Anette Skutle en bedrift i Øygarden med å få redusert en av driftskostnadene med rundt 100 000 kroner. For en annen kunde i Øygarden fant Innkjøpssjefen ut bedriften delvis hadde blitt dobbeltfakturert fra renovatøren over en periode.

– Det fikk vi leverandøren til å kreditere. Å gå inn på detaljnivå for hver enkelt kunde er ganske unikt. Det er bare vi som gjør det på denne måten, mener Johnsen.

– Som en kunde sa: «Vi kjøper egentlig litt tid av deg». Han hadde ikke hatt tid til å se på forsikringsutgiftene på flere år, forteller Skutle, som bare denne uken bisto to kunder med å spare rundt 40 prosent på forsikringer.

– Det er fint å være lojal mot leverandører, men samtidig bør man jevnlig sjekke priser og betingelser opp mot andre tilbydere av samme tjeneste, mener hun.

– Avgjørende for bunnlinjen
Frode Johnsen

Innkjøpssjefen er blitt en suksess. I løpet av de første fem årene har selskapet vokst til syv ansatte, og er nå «innkjøpssjefer» for 350 bedrifter. Noen av disse er også leverandører inn i systemet.

– Vi ser at det vi har bygget opp er veldig skalerbart, så nå trenger vi selgere. Finner vi de rette kandidatene kan vi ansette 10-20, forteller han.

I fjor høst ble han kontaktet av SMB Norge som kjemper for bedre lønnsomhet for alle landets små og mellomstore bedrifter. Organisasjonen hadde fått med seg Innkjøpssjefens suksess med å avlaste daglig leder, og få ned kostnader ved å reforhandle avtaler i bedrifter.

– Vi vet at gode avtaler på innkjøp ofte er helt avgjørende for bunnlinjen i små og mellomstore bedrifter. Vi ser at Innkjøpssjefen vil kunne hjelpe våre medlemsbedrifter til å fokusere på det de kan aller best og som skaper mest verdier, nemlig kjernevirksomheten, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

– En tillitserklæring

Nå har SMB Norge signert avtalen som gjør at prisene Innkjøpssjefen Norge forhandler frem blir tilgjengelig for SMB Norges medlemmer. Selve innkjøpstjenesten Innkjøpssjefen tilbyr blir en ekstramulighet.

– Hva betyr avtalen med SMB Norge?

– Først og fremst er det en anerkjennelse om at jobben vi gjør er viktig og helt avgjørende for landets små og mellomstore bedrifter. Og så betyr det at vi står sterkere, og blir attraktive for nye leverandører.

– Det er en tillitserklæring for oss at en såpass stor kjent aktør ønsker å ha oss med. Det viser bare det vi har sett hele veien, at spesielt små og mellomstore bedrifter har behov for noen som kan avlaste de på tid og kompetanse om innkjøp. En liten bedrift har mindre sjanser på gode avtaler. Som del av en større gruppering så kan de få storkunde-fordeler, forklarer Frode Johnsen.

Les også

Meny