Forsker på vindkraft – ser inn i fremtiden

edit today

– Det er mye som tyder på at man ikke vil kunne klare å utnytte vindkraft helt, det er veldig mange utfordringer knyttet til dette, sier Vaksvik, som nå er i gang med sin Master of Science. Han studerer teknologiledelse og skal fordype seg i en masteroppgave om vindmølleteknologi. Det var naturlig for ham å velge dette temaet. – Jeg er blitt veldig interessert i vindkraft og vil gjerne finne ut hva som er mulig å få til med vindmølleteknologi, hva man håper å få til og hvordan teknologien kommer til å utvikle seg, sier Vaksvik, som er klar over at hans forskningsresultater vil være interessant lesestoff for mange. Han ønsker å bruke dybdeintervjuer med bedrifter som Sway i sitt masterstudium. CCB Kollsnes jobber i disse dager blant annet med sammenstilling av en flytende vindmølle som skal plasseres i sjøen utenfor Kollsnes, på oppdrag for Sway.

Vil ha innspill fra bedrifter

Langt fra alle studenter synes det er like enkelt å finne passende emner å forske på. Både Høgskolen i Bergen og Gode Sirklar ønsker å få næringslivet på banen, med forslag til studentoppgaver. Allerede til høsten er det nye studenter som skal velge et oppgaveemne. – Jeg oppfatter det slik at næringslivet i regionen er villig til å bidra til forskningen, derfor håper vi at studentene skal få øynene opp for mulighetene her ute. Utfordringen er å komme frem til emner som begge parter får utbytte av. Det må være interessant for studenten, og nyttig for bedriften, sier Frede Thorsheim, seniorrådgiver for utdanning i Gode Sirklar. Sammen med VNR vil Gode Sirklar invitere til Kompetanseforum i region vest i mai, med temaet “teknologiledelse”, hvor blant annet innspill til studentoppgaver vil bli tatt opp. Kompetanseforumet  skal være et springbrett for nyttig og løsningsorientert samhandling mellom bedriftene, samt mellom bedrifter og forskningsmiljø. Hensikten er å få frem kunnskap og erfaringer som skal styrke resultater og ”bunnlinje” i den enkelte bedrift.

– Må på banen i tide

Studentene selv ønsker næringslivet velkommen med sine innspill. – Det må være noe nytt, revurdering av en bedrifts struktur er ikke nok, vi vil bidra til ny vitenskap, sier Roger Mellemstrand Hansen, som undersøker om teknologisk kompetanse blir verdsatt i teknologibedrifter, eller om det er mest fokus på innovasjon. – Vi er tverrfaglige. Temaene kan gjerne være knyttet til tekniske problemer i en samfunnsmessig kontekst, og det kan gjerne dreie seg om økonomiske eller strategiske problemstillinger. Uansett så er det viktigst at innspillene kommer tidlig nok, sier han.

Les også

Meny