Slik blir den nye miljøbåten som vil spare Liegruppen for både kostnader og utslipp. Illustrasjon: Wärtsilä

Først i Norge med nyskapende miljøbåt

edit today

Det er spennende tider for Liegruppen-konsernet. Familieforetaket har i mer enn 100 år har drevet fiske i norske og internasjonale farvann, og investert i en rekke nyskapende løsninger innen fartøy og fangstteknikk, sist ved byggingen av “Libas” i 2004 – den gang norges største fiskebåt. Nå bygger de igjen. I vår startet byggingen av skroget til et nytt fiskefartøy i Litauen, en ny kombinert snurper/tråler – utviklet og utstyrt for lavest mulig drivstofforbruk. Liegruppen er først innen fiskeri i Norge som tar i bruk Rolls-Royce sin nyeste miljøvennlige teknologi.

Null utslipp

Liegruppen går langt utover miljøkravene som stilles til norske fartøy. – Kort fortalt så bruker båten kun den energien den faktisk trenger til enhver tid. Man sparer 500.000 liter drivstoff i året, sammenlignet med tradisjonell drift. Det tilsvarer rundt 2,5 millioner kroner, sier daglig leder Lars Olav Lie i Liegruppen Fiskeri AS. Han legger til at båten i prinsippet skal ha null utslipp av nitrogenoksid. Det er Wärtsilä som har designet fartøyet, som blir 64 meter langt. – Oppgaven med utrustning blir tildelt et verft i Hordaland, sier Lie. I løpet av de neste to årene investerer Liegruppen totalt rundt 350 millioner kroner på to nye slike fartøy. Den første fiskebåten skal være klar til fiske neste sommer, den andre kommer i starten av 2013, opplyser Lie.

Vil bygge hotell og kulturhus

Liegruppen utvikler også eiendommer og har ulike virksomheter innen service og handel. Eiendomssjef Roy-Eddy Lie (bildet) er glad for at kystby-utviklingsprosjektet på nordre Bildøy er ett steg nærmere realisering. Høringsfristen for planprogrammet for Bildøy gikk ut sist uke, og vil trolig bli tatt opp til politisk behandling i høst. – Vi ønsker at dette området skal være nært knyttet til sjøen og kystkulturen. Dette blir et supplement til byutviklingen på Straume, med fokus på opplevelser, sier Roy-Eddy Lie. I skissene er det blant annet tegnet inn boliger, hotell og kulturhus. Liegruppen er klare til å starte detaljplanleggingen så snart det kommer et klarsignal fra kommunestyret.

Les også

Meny