Fortell meg hvem du sponser

edit today

De fleste bedrifter er sponsorer, men hvorfor er det så få som forteller verden om det? Ofte vet ikke engang de ansatte hvilke aktører bedriften sponser. Her er det et uutnyttet potensial, og særlig små bedrifter kan få mer igjen for sponsorpengene, er Lene Therese Steimler sitt budskap i Sotrabloggen.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Lene Therese Steimler, sponsoransvarlig i Festspillene i Bergen, som skriver.

Sponsing er et kommersielt virkemiddel, men mange bedrifter tar ikke ut potensialet i å kommunisere sine egne sponsorater.

Sponsing er økonomiske bidrag fra bedrifter til idrettslag, kulturaktører o.l. som har til hensikt å synliggjøre og profilere bedriften. Sponsing handler om både omdømme og merkevarebygging, og bør være en integrert del av bedriftens markedsmiks. Sponsorater kommuniseres stort sett av aktøren som blir sponset, men store bedrifter med store sponsorporteføljer er ofte gode på å kommunisere sine sponsorater også selv. Mange mindre bedrifter utnytter imidlertid ikke dette potensialet.

Sponsor Insight er en aktør som jevnlig kartlegger det norske sponsormarkedet. I 2014 ble det brukt over 4,3 milliarder kroner på sponsing i Norge. Det var en økning på 4,5 prosent i forhold til året før. Sponsing er utbredt både innen idrett, kultur og såkalt sosio-sponsing, det vil si sponsing av veldedige og humanitære organisasjoner.

Det har skjedd mye i sponsorverdenen de siste årene. Mens sponsing tidligere dreide seg mye om logoeksponering, er det nå mer fokus på å utvikle felles konsepter og prosjekter. Mange bedrifter går også inn med aktiveringsmidler, hvor de bruker ekstra ressurser på å utnytte mulighetene som ligger i sponsoratet – blant annet rundt kommunikasjon. Content marketing er et stikkord her, hvor det handler om å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold for mottakeren.

Mye kan imidlertid gjøres også uten å putte inn ekstra penger, og det ligger et stort potensiale i å kommunisere sponsorater i egne kanaler som sosiale medier, egne nettsider, publikasjoner m.m. Mange bedrifter som sponser, kommuniserer dette også i liten grad til egne ansatte. De går da glipp av sponsoratenes potensielle bidrag til både bedriftskultur, motivasjon og intern stolthet.

Flere store bedrifter har en sponsorportefølje bestående av både idrett, kultur og sosio. Alle bedrifter har imidlertid ikke mulighet til å ha en bred portefølje, og det viktigste er å velge sponsorater som ”passer” med bedriften sitt forretningsområde og verdier. Lokale sponsorater er også bra for å få engasjert de ansatte og for å bygge tillit og lojalitet i egen region. Å ha få, men gode, sponsorobjekter og å fokusere på å utvikle disse så godt som mulig pleier å være en god strategi i starten. Om man i tillegg bygger gode budskap rundt sine sponsorater også i egne kanaler, kan man få mye igjen for sponsorpengene.

Sponsorhilsen fra Lene Therese Steimler
Sponsoransvarlig i Festspillene i Bergen

Les også

Meny