Fra avfall til strøm

edit today

Det som er avfall for din arbeidsplass, er en ressurs for andre. Det sørger Veolia Miljø Industri i Knarrevik for. – Vi vurderer alltid om det kan brukes til noe før det blir destruert, for å minimalisere avfallet, sier driftsleder Geir Urdal (bildet). De som fikk med seg desembertreffet til VNR, fikk også et lite innblikk i Veolia Miljø Industri. Selskapet tar hånd om farlig avfall og lar det komme til nytte dersom det finnes en mulighet for det. Oljen som går til strøm og oppvarming av vann i Danmark er bare ett eksempel på gjenbruk. I en tid med minusgrader og høye strømpriser, kan det kanskje virke litt urettferdig at danskene drar nytte av oljen vår.

Mangler forbrenningsanlegg for olje

– De har nordeuropas største forbrenningsanlegg for farlig avfall i Danmark, og utslippene fra anlegget er lik null. Her mangler vi muligheten til å nyttiggjøre oss oljen, opplyser Inge Bildøy (bildet under), selger i Veolia Miljø Industri. I stedet øker miljøutslippene som følge av transporten. Anlegget i Knarrevik har 27 ansatte per i dag. Det er del av et større, internasjonalt selskap, og i hele Norge er det rundt 250 ansatte i Veolia Miljø. I tillegg til å håndtere farlig avfall, driver de også med blant annet industrirengjøring. – Skal vi vaske en tank, skiller vi ut det flytende, og oljen går tilbake i produksjonen slik at kunden sitter igjen med minst mulig avfall, sier Bildøy.

Store miljøutfordringer i vente

Bildøy har vært i bransjen siden 1997, og opplever at man er blitt flinkere på avfallshåndtering, og mer restriktiv til hva som ender opp som ubrukelig avfall. Samtidig vil vi møte nye utfordringer i årene som kommer – og miljøbevissthet vil bli enda viktigere. – Det råder en holdning i samfunnet om at alt må være oppdatert. Alt byttes ut hele tiden, med noe nytt og bedre. Samtidig oppdager man stadig nye typer farlig avfall, man får mer kunnskap om hva som er farlig. I tillegg dukker det opp stadig flere gamle miljøsynder som gir oss utfordringer, påpeker Bildøy.

Boss er business

Han legger til at flere aktører har skjønt at miljø er butikk, og at dette er noe myndighetene må være våkne for. – Har man en bedre løsning enn konkurrentene, hjelper det ikke dersom man priser seg ut av markedet. For å utvikle bedre og mer miljøvennlige løsninger er man avhengig av samarbeid med myndigheter, understreker Inge Bildøy.

Les også

Meny