Leif Bognøy med fersk sei fra Øygarden. Foto: Seifisk AS

Fra utskjelt til utmerket

edit today

Øygardsbedriften Seifisk kan bli pilotanlegg for hele norskekysten. Satsingen er støttet av SPV/VNR-fondet og skal gi palen ny status som kvalitetsvare.

Klikk på pilene for å bla gjennom bildene!

– Mange har seien langt opp i halsen. Vi skal gjøre seien til en kvalitetsvare, sier gründer Henning Sandøy, som fra nyttår slutter i jobben som driftsleder i Marine Harvest for å satse på seien.

I «karantene»

Seifisk er en av fire mottakere som fikk tildelt 50.000 kroner fra Sparebanken Vest/VNR-fondet på VNRs høstfest sist uke.

Konseptet er i korte trekk å fange seien levende og la den gå i merder i 2-8 uker slik at alle fôrrester som fisken har fått i seg fra oppdrettsanleggene blir borte. Ifølge Sandøy får man da en helt annen kvalitet på fiskekjøttet og den smaker til og med bedre enn villsei som man fisker selv, hevder han.

Lett tilgjengelighet og stor grad av forutsigbarhet med tanke på mengde og kvalitet er andre fordeler med Seifisk sine løsninger.

Tett på oppdrettsnæringen

– Seien er lite populær fordi den spiser fôrrester fra oppdrettsanleggene. Vi har svært gode erfaringer med denne fangstmetoden, sier Sandøy, som også har fått 300.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge og 30.000 kroner i støtte fra Øygarden kommune.

Selskapet ble etablert i fjor og det første fiskeforsøket ble gjennomført i desember 2014. Seifisk sin forretningside er å drive et «lønnsomt fiskeri i samarbeid med oppdrettsnæringen». Dette har vært vanskelig med tanke på at det er forbudt å fiske nærmere enn 100 m fra oppdrettsanlegg.

Dobler fangsten

Sandøy har i samarbeid med Blom Fiskeoppdrett fått dispensasjon fra denne regelen fra Fiskeridirektoratet og tok 30 tonn sei i 2014, ved 7 oppdrettsanlegg. I år er målet å ta inn 100 tonn – og deretter doble fangsten hvert år de neste to årene, forteller han til vnr.no.

Selskapet har hatt tre båter i drift. Nå jobber de med å få en mer kontinuerlig drift, ved at ett team fisker og et annet leverer.

– I starten foregikk bløgging og sløying om bord i sjarken Lasse, noe som var svært tungt. Det var en helt annen verden da vi kjøpte båten «Gudrun» fra Blom Fiskeoppdrett, forteller Sandøy.

Eksport til Sverige

Fisken blir tatt om bord i et rotasjonskar for nedkjøling, blir heist opp av karet for bløgging og så over i et annet kar for utbløding. Fisken blir oppbevart i et tredje kar med isvann underveis til fiskemottak for sløying, ising og pakking.

– Frem til nå har mesteparten gått til Sverige på auksjon. Noe har havnet i ferskvarediskene i Bergen, sier Sandøy.

Han drømmer om å få nok kapital til å investere i en kystnotbåt.

– Jeg håper at jeg kan bidra til å rekruttere flere ungdommer til marin næring, sier han.

Les også

Meny