- En god leder er glad i mennesker og har evnen til å motivere andre, mener Odd Arne Nissestad. Foto: vnr.no

– Gode ledere er glad i mennesker

edit today

Odd Arne Nissestad jobber med lederutvikling i Statoil og var foredragsholder på frokostmøtet «Ledelse i en krisesituasjon» som ble arrangert av Institutt for Beredskap, CCB og Vest Næringsråd sist uke. – Når det går galt i en krisesituasjon er det alltid på grunn av sviktende lederskap. En god leder er i stand til å oppdage, forstå og forutsi en krise. Ledertrening bør handle om å øke ferdighetene i å identifisere trusler som i en stabil verden kan virke helt usannsynlige, og forutse hva de kan føre til, sa Nissestad.

Skal tåle stress

Han mener at en god leder trenger en grunnleggende høy «angst-sensibilitet» som gjør at han eller hun tåler å bli utsatt for stressede situasjoner, uten at det tar fokuset vekk fra jobben. – Personer med lav angst-sensibilitet kan få panikkanfall i stressede situasjoner, og vil vegre seg for å sette seg selv i situasjoner som kan tenkes å fremkalle stress. Det vil svekke deres evne til å håndtere kaotiske situasjoner, mener Nissestad. – Hvis du lurer på om en lederkandidat er egnet, spør hva han eller hun tror vil skje med seg selv som en konsekvens av å oppleve stress, sa han.

Kunsten å motivere andre

Kunnskap om egen organisasjon og bransje, samt evnen til å utvikle en organisasjonskultur og bygge gode teamrelasjoner er en forutsetning for å lykkes som leder, la han til. – Lederskap er evnen til å motivere folk til å iverksette tiltak for å oppnå definerte mål, for det er tross alt undersåttene som skal gjøre jobben. For å få til dette må man være glad i mennesker, sa Nissestad. Han er utdannet offiser ved Sjøkrigsskolen, og har hatt ulike stillinger i Forsvaret. Nissestad har cand.polit. med pedagogikk fra NLA og har i tillegg en Dr. Philos-grad fra NHH innen strategi, organisasjon og ledelse.

– Rafting er ikke teambygging

Foredragsholderen definerte to ulike lederstiler: den direkte og sterkt kontrollerende, som ofte fører til motstand og til slutt opprør blant undersåttene, og den indirekte metoden som handler om å bygge opp et team som er i stand til å operere i kaotiske situasjoner. Omtanke for andre, forventningsavklaring og samspillsregler er grunnleggende for å lykkes. – Rafting og tilsvarende aktiviteter er ikke teambygging – med mindre man jobber med rafting. Teambygging er å trene på gitte prosedyrer i gitte situasjoner, for å fremme gruppedynamikk og teameffektivitet gjennom målrettet arbeid, mener Nissestad.

– Nyttig i alle situasjoner

Rundt 50 deltakere fikk med seg frokostmøtet. Gudrun K. Fatland i bemanningsselskapet Vex-Gruppen var en av dem. – Dette tankesettet kan egentlig overføres til alle settinger med menneskelige relasjoner, og brukes i alle sosiale sammenhenger. Som mor ser jeg at teoriene hans om godt lederskap også kan brukes i foreldrerollen, sier hun. – Dette med at man ikke kan lete etter en bestemt ledertype er interessant, fordi alle mennesker vil ta ulike beslutninger i ulike situasjoner. Vektleggingen av å kunne identifisere hendelser er også interessant – ofte blir ikke signalene kommunisert ut tydelig nok eller de blir ikke tatt på alvor, kommenterer Odd Gunnar Jørgensen og Rune Holmen i Maritim Miljø-Beredskap AS, som driver med kursvirksomhet.  

Les også

Meny