Harris lanserer Bærekraftstesten

edit today
Lurer du på hvor du skal begynne arbeidet med Åpenhetsloven og EUs taksonomi, og hvilke krav som gjelder for din bedrift? Harris gir deg nå konkrete kostnadsfrie råd gjennom en test.

– Dette er et arbeid vi gjør for å bidra til at flere virksomheter kommer i gang med arbeid rundt Åpenhetsloven og EUs taksonomi. I tillegg ønsker vi å forenkle og ufarliggjøre dette for bedriftene, sier Camilla Meland Madsen, advokat og partner i Harris.

I Bærekraftstesten svarer bedriftsledere på spørsmål som blir utgangspunktet for at en advokat oppsummerer tilbake. Oppsummeringen baseres på svarene som er gitt koblet opp mot Åpenhetsloven og EUs taksonomi. Svaret kommer så snart advokatene har fått anledning til å svare, senest innen 14 dager.

Styrker konkurransekraften

– Vi vil gjøre oppsummeringen så konkret og enkel som mulig, for det viktigste er å komme i gang. Bærekraftsarbeid skjer kontinuerlig i alle bedrifter, og endres raskt. Vi forstår at det kan være utfordrende å henge med, sier advokatfullmektig Kevin Grindland.

Harris mener bedrifter som øker sin bærekraft ikke bare reduserer et negativt fotavtrykk, men også styrker konkurransekraften og omdømme. Ikke minst kan det gi nye forretningsmuligheter.

– Vi oppfordrer næringslivet til å gå sammen om bærekraftsarbeidet. Innen samme næring kan bedrifter samarbeide om å identifisere utfordringer og finne mulige løsninger for å lette dette arbeidet, mener Grindland.

Bakgrunn for Bærekraftstesten:

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

EUs taksonomi skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige, gjennom definerte miljømål. Målsettingen er å flytte kapital og dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer, og bidra til en konkurransedyktig bærekraftig økonomi.

Les også

Meny