Slik kan det bli på Kollsnes. Illustrasjon: John Ringstad.

Headhunter likesinnede til nytt bedriftsnettverk

edit today

I disse dager plukker CCB Kollsnes ut aktuelle samarbeidspartnere til et helt nytt bedriftsnettverk. Formålet er å samle aktører som ønsker å operere i et felles testmiljø på Kollsnes, og i samarbeid tilby vindkraftrelaterte produkter og tjenester til Europa.

Testsenter

Innovasjon Norge har allerede signalisert støtte til et forstudium, som skal danne grunnlaget for et forprosjekt. Dette skal gjennomføres i løpet av 2012. I mellomtiden vil CCB Kollsnes åpne for utleie av tomten, til bedrifter som trenger mellomlagring av utstyr. – Vi jobber med en generalplan for tomten, i samarbeid med Gode Sirklar, som omhandler tre faser frem til 2020. Mulighetene er store, men i første omgang ser vi for oss at arealet på Kollsnes kan brukes til testing av utstyr og piloter, sier Irene Lillehammer, daglig leder for CCB Kollsnes.

– Mange vil inn på Kollsnes

I november var CCB Kollsnes representert på den Europeiske vindkraftmessen EWEA i Amsterdam, vindkraftens svar på oljebransjens ONS. CCB Kollsnes har i lang tid jobbet hardt med profilering og nettverksbygging, og ifølge Lillehammer har det gitt resultater. – Vi opplever at mange aktører vil inn på Kollsnes, og at navnet assosieres med vindkraftsatsingen i Norge. Vi har flere interessenter som vi jobber konkret med, sier Lillehammer. CCB Kollsnes ønsker å tilrettelegge for faste etableringer på tomten, som for eksempel produksjonshall, verkstedhall, kontorer og kanskje til og med et betongstøperi. Et treningssenter for opplæring i sikkerhet og tilkomstteknikk (adkomst til vindmøller) kan også bli en realitet, legger hun til.

Hvordan skape lønnsomhet?

Hvordan fester man møllene på havbunnen? Utfordringene knyttet til vindkraft er mange, og evnen til å skape lønnsom butikk av vindkraft, avhenger av den teknologiske utviklingen. Ekspansjonsmulighetene for CCB på Kollsnes er gode. Lillehammer mener at visjoner er viktig, men at man ikke skal se seg blind på dem. – Vi er nødt til å finne løsninger for å skape lønnsomhet både på kort og lang sikt, sier hun og legger til: – Vi har veldig tro på vindkraftsatsingen, vindkraft er den nye fornybare energiressursen som vokser hurtigst per i dag. I Norge har vi over 40 års erfaring innen olje og energi, kunnskap som vil kunne overføres til vindkraftmarkedet. Det sterke subseamiljøet vi har på Ågotnes vil være gunstig i denne sammenhengen, sier Lillehammer. Leveranser til Europa vil bli viktig, ettersom havbunnen langs norskekysten de fleste steder er langt dypere enn det som er ideelt for bunnfaste vindmøller. Les også: Forsker på vindkraft – ser inn i fremtiden

Les også

Meny