Her illustrerer de LEAN

edit today

Arild Sæle og Johannes Wergeland brukte humor for å illustrere prinsippene bak LEAN, da VNR Gründergruppen var samlet for første gang i dag.

Med kostymer og rollespill illustrerte de to hvordan Google feilet da de brukte mangfoldige millioner på å utvikle en høylytt robot til bruk i krig, som det viste seg at USAs infanteri ikke var det minste interessert i.

Eksempelet illustrerte hvordan ting ikke bør gjøres, til stor latter fra de rundt 30 oppmøtte i salen.

Tett på kunden

Johannes Wergeland holdt en kort introduksjon av Decca Technology og hvordan de ved hjelp av LEAN jobber med å utvikle en ny type «intelligent» gatebelysning. I stedet for å gå i samme fellen som Google, skal produktet utvikles sammen med en kunde.

Les også: Denne kan spare kommunene for millioner

Leder Arild Sæle informerte om styrets tanker og ønsker for den nye grupperingen i VNR, rettet både mot nyetablerere og næringsdrivende som jobber med omstilling og entreprenørskap i egen bedrift.

– Jeg pleier å si at gründerskap er 1 prosent gode ideer og 99 prosent gjennomføringsevne. VNR Gründergruppen skal være et sted hvor delingstanken står sterkt, hvor alle skal gi og få noe igjen, sa Sæle.

Bistandsytere

Han nevnte at tema som styrearbeid, kapitalinnhenting, IPR og medierådgivning kan være aktuelle å ta opp. Nettverksbygging vil være VNR Gründergruppens hovedoppgave, videre skal det være et diskusjonsforum og en elektronisk møteplass for inspirasjon og «pitching».

– Kanskje kan vi knytte til oss investorer og skape et investornettverk. Kan dette også bli en forløper til en noe tilsvarende Nyskapingsparken i Bergen? sa Sæle.

Kluge Advokatfirma informerte om hvilken type gratis bistand de kan yte overfor gründere, og Sæle oppfordret andre til å bidra med sine ressurser.

– Dette virker veldig positivt, mener Marta og Robert Grygier i Lingo Access som liker delingsøkonomitanken bak det nye gründerforumet.

Sykkel-VM på agendaen

– Det å ha likesinnede å snakke sammen med, dele tanker og erfaringer med, gi hverandre tilbakemeldinger og innspill vil være nyttig, sier Marta Grygier.

Hun foreslår en lukket Facebook-gruppe, hvor medlemmer av VNR Gründergruppen kan føle seg trygge på at det man formidler og deler ikke blir misbrukt. Hun får støtte fra Kristin Gilberg Bjærum i KGB Kunst og Kulturformidling, som har flere ideer til hva den nye gruppen bør ta opp til diskusjon.

– Sykkel-VM 2017 åpner for store forretningsmuligheter og det undrer meg at ingen har tatt den utfordringen her i regionen ennå. Jeg håper at dette vil bli satt på dagsorden, sier hun.

Alle VNR-medlemmer kan bli medlem i VNR Gründergruppen. Send e-post til arild.sele@gmail.com

Les også

Meny