Hør ekspertenes spådommer for 2016

edit today

Eksportbedriftene jubler og turistnæringen blomstrer. Samtidig har oljebedriftene nok et tøft år med kostnadskutt i vente. Hør noen av Norges fremste analytikere på juleseminaret!

Meld deg på seminaret innen mandag 14.12 til: rune.mannseth@nordea.com

Når Nordea, Liegruppen og Vest Næringsråd inviterer til juleseminar med lunsj 16. desember er det noen av landets fremste analytikere som står på programmet.

– En svak kronekurs skaper mer konkurransedyktige bedrifter innen eksportmarkedet, noe særlig fiskeri har merket, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt til vnr.no. Hun er en av foredragsholderne på Juleseminaret.

Ser hele bildet

I utgangspunktet er det fagfeltene pelagisk fisk, lakseoppdrett og olje foredragsholderne representerer. Men tematikken er like aktuell for andre næringer som reiseliv, handel og andre servicenæringer.

– Kronekursen vil holde seg lav fremover og undersøkelser viser at forbrukerne ikke er bekymret for egen økonomi. Det betyr at det private forbruket trolig vil holde seg oppe i 2016, sier Saltvedt.

Videre peker hun på at turistnæringen nå ser en oppblomstring i Norge, både fordi nordmenn ferierer mer i eget land og fordi turistene benytter anledningen til å besøke Norge mens kronekursen er svak.

Treffsikker

Saltvedt har vist seg å være blant de aller mest treffsikre når det gjelder spådommer om oljeprisen. Hun har få lyspunkter å komme med for oljenæringen, særlig ikke i en region hvor oljen betyr mye for den økonomiske veksten og der utfordringene i næringslivet er oljerelatert.

– Oljeprisene vil holde seg lave en periode til så oljemarkedet vil få et tøft år i 2016 også, det er sannsynlig at det blir ytterligere kutt i mange bedrifter. De trenger å få kontroll på kostnadene sine og er ikke i mål med det ennå, selv om man begynner å se en viss effekt av de tiltakene som er gjort, sier Saltvedt.

Høy kompetanse – nye markeder

På den annen side bidrar omstillingen i oljen til å frigjøre mye arbeidskraft. Presset på lønningene i næringen har smittet over på andre næringer, en effekt som nå i større grad avtar, påpeker hun.

– Oljebedriftene har all grunn til å være stolte over den kompetansen man har bygget opp. Nedgangstider tvinger selskaper til å tenke nytt og vi ser allerede nå flere prosjekter som handler om nettopp overføring av kompetanse til nye markedsområder, sier Saltvedt og nevner vindfarmer i Danmark og leting etter mineraler på havbunnen utenfor Kristiansand.

På juleseminaret får du også høre aksjeanalytiker Kolbjørn Giskeødelgård, som har laks som spesialfelt. Han har i år vunnet den prestisjetunge prisen som beste aksjeplukker i kategorien konsumentvarer. Finn-Arne Egeness er bransjeanalytiker innen sjømat, med hvit fisk og pelagisk fisk som spesialfelt.

 

Les også

Meny