Slik ser Sartor Holding for seg det nye hotellet midt i Sotra Kystby. Illustrasjon: Tomas Stokke (Haptic)

Hotellet på Straume utsatt

edit today

Det nye Thon-hotellet på Straume er utsatt på ubestemt tid. Planen var at hotellet skulle stå ferdig til sykkel-VM 2017.

Thon Conference Hotel på Straume skulle først stå ferdig til oljemessen OTD neste år, men har av flere grunner blitt utsatt. Målet ble så å få hotellet ferdig til sykkel-VM 2017, men nå legges planene på is inntil videre.

– Vi har vært nødt til å utsette byggestarten og det er ikke lenger realistisk å få hotellet ferdig til sykkel-VM, sier administrerende direktør Ernst Einarsen i Sartor Holding.

Lavere etterspørsel

Hotellet er planlagt med rundt 240 rom og et fransk/italiensk brasseri i tilknytning til hotellet. Han oppgir at grunnen til at hotellplanene nå utsettes er den negative utviklingen en har sett i hotellbransjen siste året, særlig på Vestlandet.

– Det kan ikke være tvil om at nedskaleringen i oljebransjen også har følger for antallet møter og konferanser, noe som har vært et viktig grunnlag for planene for dette hotellet. Vi tror etterspørselen vil dempes betraktelig i årene som kommer, sier Einarsen.

Hotellplanene er utarbeidet i samarbeid med Thon Hotels, basert på en markedsundersøkelse som avdekket stor interesse for et hotell på Straume. Over 70 prosent av hotellovernattingene på Sotra/Øygarden i 2012 var relatert til yrkes/bedrifts og kurs/konferanse-segmentene.

Ikke skrinlagt

Han understreker imidlertid at man har valgt å detaljprosjektere hotellet så langt som mulig, slik at man er klar til å gå i gang med å få realisert hotellplanene dersom det skjer en «tilstrekkelig positiv endring i markedet».

Eksportbedriftene opplever svært gode tider og svak kronekurs gjør også at turistnæringen i Norge har fått et oppsving, som følge av økt tilstrømming fra utlandet og at flere nordmenn ferierer innenlands.

Einarsen påpeker at selv om det er mye positivt i andre deler av næringslivet, er det ikke tvil om at endringene i den oljerelaterte virksomheten sprer usikkerhet knyttet til investeringer i andre næringer.

– Vi håper at aktiviteten tar seg opp igjen, slik at vi snarest kan gjenoppta arbeidet med å realisere et nytt, flott og etterspurt hotell i regionen, sier Einarsen.

Les også: Planlegger hotell på Straume

Les også

Meny