Høyringsuttale: Grunnrenteskatt havbruk

edit today
Saman med Næringsalliansen i Vestland har vi utarbeida og sendt høyringsuttale i samband med innføring av grunnrenteskatt på havbruk.

Forslaget om ekstraskatten omfattar produksjon av laks, ørret og regnbueørret og inneber at grunnrenta skal skattleggast med ein effektiv sats på 40 prosent.

Det er fire verksemder i Øygarden som blir råka av forslaget: Mowi, Lerøy, Blom Fiskeoppdrett og Telavåg Fiskeoppdrett. I neste rekke blir foredlingsindustrien råka, i tillegg til alle underleverandørar.

Les også

keyboard_arrow_up