Hvordan løse køproblemene?

edit today

Trafikk var ett av stikkordene for Oktobertreffet til Vest Næringsråd, som samlet rundt 130 deltakere i Forum K2 på CCB i går formiddag. Les også: AGR vil vokse på Sotra Johannes Kobbeltvedt presenterte reguleringsplanen for et Park & Ride-anlegg på Kolltveit, som har fått politisk velsignelse i Fjell kommune.

Klar til å sette spaden i jorden

– Investorene er klare, vi kan sette spaden i jorden i november hvis vi får sjansen, sa Kobbeltvedt, og pekte på økte kostnader for pendlerne når Bergen innfører rushtidsavgift. Til tross for at minst 1,5 kilometer med kø vil kunne fjernes med et slikt knutepunkt med bussterminal satte Fylkeskommunen og Fylkesmannen en stopper for planen for halvannet år siden. Tidligere plansjef i Fjell, Willy Sørensen, forklarte dette med at man er skeptisk til næringsvirksomheten som skal finansiere denne løsningen. Det er lagt opp til en dagligvarebutikk, samt noe annen næringsvirksomhet i tilknytning til parkeringsanlegget. – Både Fylkeskommunen og Fylkesmannen har kommet med kraftige innsigelser mot planen, til tross for at den er blitt justert en rekke ganger. Vi jobber med dette nå, og regner med at saken vil bli tatt opp til ny politisk behandling i Fjell i oktober, sa Sørensen.

Køer til og fra Ågotnes

Store utbygginger og max-drift på basen, skaper ekstra trafikale utfordringer for CCB og de andre bedriftene i klyngen. Bemanningen i bedriftene på Ågotnes er doblet siden man planla rundkjøringen, dermed er trafikkgrunnlaget et helt annet i dag. Aker har satt opp daglig skyss for de ansatte med buss til og fra Bergen, dette er noe CCB også vurderer, informerte Sales & Marketing manager Arne Aarvik om. – Parkering er også et problem som vi nå jobber med å finne en løsning på, sa han. I kommunedelplanen for Ågotnes er det planlagt en ny trase fra Ågotnes til Kolltveit, som skal gå gjennom utmarken. Det er også planer om en ny innkjørsel til baseområdet. Men planene er nært knyttet til nytt Sotrasamband, derfor har de vært satt på vent. I etterkant av Oktobertreffet hadde CCB et dialogmøte med Fjell kommune for å drøfte mulighetene. Administrerende direktør Kurt Andreassen har tidligere uttalt at det er en positiv dialog mellom næringslivet og kommunen. Han har også uttrykt at han er tilhenger av kollektivløsninger, som for eksempel et Park & Ride-anlegg. Se bildene fra Oktobertreffet!  

Les også

Meny