Thina Margrethe Saltvedt, bærekraftsanalytiker i Nordea, er en av de tre dyktige foredragsholderne på Nyttårsseminaret i Liaskjæret. FOTO: Silje Ulveseth

Hva betyr det grønne skiftet for fiskerinæringen?

edit today
Torsdag 31. januar inviterer Liegruppen, Nordea og Vest Næringsråd til et aktuelt og spennende Nyttårsseminar i Liaskjærhallen.
[divider line_type=»No Line»]

− Seminaret passer for fellesbetegnelsen «kystens folk» –  særlig eiere og næringslivsledere innenfor marine og maritime sektorer både på sjø og land . Det passer også deres underleverandører av varer og tjenester, både store og små, sier Jens Victor Sele i Nordea Seafood.

Her vil du bli oppdatert på høyaktuelle tema:

  1. Laksenæringen: Hva er status og hvordan ser fremtiden ut for de norske selskapene i konkurransen om kundene?
  2. Status i fiskerinæringen: Fokus på pelagisk sektor (primært sild og makrell), som er den mest toneangivende sektor i vårt geografiske område.
  3. «Det grønne skiftet»: En generell oppdatering og synspunkter om hva som skjer og hvilke endringer som rykker nærmere for hver dag.
Kjente og gode foredragsholdere

Foredragsholderne Thina Margrethe Saltvedt, Kolbjørn Giskeødegård og Finn-Arne Egeness fra Nordea er kjente navn fra media, og mye brukt på arenaer i inn- og utland.

− Dette er anerkjente seniorer med stor faglig tyngde innenfor sine respektive ansvarsområder i banken, forteller Sele.

Saltvedt jobber innenfor en ny enhet i Nordea som heter Group Sustainable Finance Business.

− Hun ser på energi fra et markroperspektiv – olje, gass, sol og vind. Skiftene i energisektoren blir betraktet ut i fra et globalt perspektiv mer enn kun som en energikilde. Saltvedt jobber også med prising av klimarisiko og bærekraft, og undersøker hvilken effekt dette vil få på prisen på kapital, finansiering og investeringer i fremtiden, opplyser Sele.

Er chilensk laks den største trusselen til norsk laks?

Av verdens lakseproduksjon på ca 2,7 millioner tonn produseres det cirka 52 prosent i Norge, som er verdens største produsent. Chile er nest størst med en andel på cirka 25 prosent, ifølge Nordea.

− Norsk produksjon går i hovedsak til Europa og Asia, mens den Chilenske laksen går i stor grad til det amerikanske markedet. Lakseproduksjonen i Chile er stor konkurrent til norsk produksjon, men den er også et supplement til norsk produksjon fordi deler av produksjonen i Chile er eiet av norske aktører. Dersom man lykkes med landbasert oppdrett, vil nok dette kunne være blitt en utfordring for oppdrettsbransjen generelt sett, tror Erik Godvik i Nordea Seafood.

Den chilenske laksen omtales som også som «zombie-laks», blant annet på grunn av Chiles høye antibiotikabruk. Til sammenligning er antibiotikabruken i Norge nesten lik null, ifølge Godvik.

− Hvordan kan lakseoppdrett bli enda mer bærekraftig?

− Nye produksjonsmetoder som hindrer rømming, reduserer problemet med lakselus og reduserer dødeligheten i produksjonen. Nye råvarer i fôrproduksjonen, for eksempel alger, reduserer avhengigheten og beskatningen og bruk av villfisk som råvarer i laksefôret, forteller Godvik.

[divider line_type=»No Line»][nectar_btn size=»large» button_style=»see-through-2″ color_override=»#2af19e» hover_text_color_override=»#ffffff» icon_family=»none» url=»https://www.vnr.no/events/nyttarsseminar-i-liaskjaershallen/» text=»Meld deg på Nyttårsseminaret her»][divider line_type=»No Line»][vc_gallery type=»flexslider_style» images=»18951,18949,18948″ onclick=»link_no» img_size=»1024×708″]

Les også

Meny