VNR-leder Per C. Aarsand (f.h), rektor Erik Strøm, Ivar Steinsland og Karstein Bjørge fra Sund kommune fikk smake blodpannekaker utviklet av elevene ved restaurant- og matfaglinjen på Sotra Vidaregåande Skule. Faglærer Eva Danielsen og elev Ane Berland.

I bresjen for kokke-utdanning i Bosnia

edit today

Med pengestøtte fra Sparebanken Vest/VNR-fondet på 25.000 kroner, skal yrkesutdanningen nå også etableres i Konjic i Bosnia-Hercegovina – etter modell fra Sotra. Det skal også satses på ungdomsbedrifter. Det er ikke få priser Sotra-elevene har vunnet i nasjonale kåringer. Med faglærer Eva Danielsen som primus motor, har ungdomsbedriftene fra Sotra Vidaregåande Skule gjort seg bemerket både i konkurranser, og som friske tilskudd til næringslivet i regionen. Gjennom ungdomsbedriftene får elevene et godt og praktisk rettet innblikk i arbeidslivet, i tillegg til at de får innsyn i hvordan det er å drive egen bedrift. Gründerprosjektet i Bosnia kan bidra til å redusere den store arbeidsløsheten i Konjic. – Håpet er at ungdommene blir en skapende kraft i næringsutviklingen. At de blir i stand til å skape arbeidsplasser, basert på den gode råvaretilgangen i regionen. Kanskje kan de ansette sine egne foreldre, sier VNR-leder Per C. Aarsand.

Moderne kjøkken og kafe

Eva Danielsen er allerede involvert i Bosniaprosjektet, og blir sentral i arbeidet med å bygge opp et komplett skolekjøkken for undervisning. – Jeg har aldri spist så fantastisk mat som jeg gjorde i Bosnia, der er det mange kvinner med skjult kompetanse på matlaging og de har store uutnyttede ressurser når det gjelder tilgang på råvarer, sier Danielsen. Det skal også etableres et moderne serveringslokale i glass i tilknytning til kjøkkenet. Skolen ligger sentralt langs elvebredden i Konjic. – Her er det muligheter for restaurant- og kafedrift, sier Aarsand. Sund kommune og VNR har i flere år hatt et utstrakt samarbeid i Konjic. Næringslivet har bidratt med midler til ny brannbil i byen, samt en spesialbil. Bilen brukes til transport av brukere av dagsenteret for psykisk utviklingshemmede, som er et resultat av Sund kommunes store engasjement. – VNR er en utrolig viktig støtte for prosjektet, sier Ivar Steinsland, som sammen med Karstein Bjørge er engasjert i Bosniaprosjektet.

I startgropen

Restaurant- og matfagutdanningen er allerede i gang med den teoretiske undervisningen – den første av sitt slag i landet. Undervisningen er særlig rettet mot å nyttiggjøre seg lokale råvarer som lam og fisk. – Jeg ser gode muligheter for at vi kan få til elevutveksling, prouktutvikling og annet samarbeid med skolen i Konjic, sier rektor Erik Strøm ved Sotra Vidaregåande Skule.

Les også

Meny