Arkivfoto fra CCB.

I bresjen for ny fagutdanning på Sotra

edit today

Med fagopplæring innenfor logistikk, vil elevene sitte igjen med et fagbrev som vil være svært attraktivt i arbeidsmarkedet. Det er et stort behov for faglært arbeidskraft innenfor dette området. – Det er noe som ikke alle andre skoler har, sier seniorrådgiver Svein-Erik Røskeland i Hordaland fylkeskommune til vnr.no.

Hvordan «mette» arbeidsmarkedet?

Kompetansenettverk Vest er et helt nytt samordningsorgan som kobler utdanning og næringsliv, og jobber for å realisere tiltak for å innfri behovene i arbeidsmarkedet. Initiativtakeren Sotra Vidaregåande Skule og Vest Næringsråd har gått i bresjen for å få etablert nettverket, og har fått en rekke sentrale aktører med på laget, som Høgskolen i Bergen (HiB) og Gode Sirklar. – Vi synes dette er et godt tiltak. Gode Sirklar har nylig satt i gang et rekrutteringsprosjekt som det kan være greit å dra nytte av i denne sammenhengen, sier daglig leder Sigmund Kvernes i Gode Sirklar, som er et interkommunalt utviklingsselskap for Fjell, Sund og Øygarden. Les også: Vil sikre rekrutteringen med «pakketilbud»

Vil ha ingeniørutdanning

Opprettelsen av et logistikkfag er bare ett av seks konkrete tiltak man ønsker å jobbe frem. Man vil også etablere et integrert bachelorstudium i ingeniørfag – spesielt med tanke på elevene ved Teknologilinjen på Sotra. Sammen med skolen har VNR og Gode Sirklar oppfordret HiB om å opprette et utvalg som skal utrede dette forslaget. – Det er nesten et umettelig behov for ingeniører, også i offentlig sektor, sier Kvernes.

Norskopplæring «på boks»

Stadig flere bedrifter innenfor de fleste bransjer benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Kompetansenettverk Vest ønsker å utarbeide en «norskopplæringspakke» til arbeidsinnvandrere fra EØS-området. Informasjon om HMS, kultur og språk: alt de bør vite for å komme i jobb. – Den obligatoriske norskopplæringen er ikke nok, sier VNR-leder Per C. Aarsand. Etterutdanning og videreutdanning av arbeidstakergruppen over 30 år er også en utfordring Kompetansenettverk Vest vil jobbe med.

Ressurssenter

– Vi har ledige lokaler på kveldstid som kan brukes til for eksempel bedriftsintern opplæring, og vi kan være et ressurssenter når det gjelder lærerkrefter, sier assisterende rektor Erik Strøm ved Sotra Vidaregåande Skule. Andre tiltak man ønsker å jobbe med er praksisplasser i bedrift, samt tiltak for å gjøre byggfagene og helsefagene mer attraktive og få flere ungdommer til å velge yrkesutdanning. – Opplæringsloven åpner for mer kreative opplæringsmåter, det må vi benytte oss av, mener Røskeland.

Les også

Meny