Idehjelp for gündere som vil til bunns

edit today

Subsea First Step er et nytt program, basert på TAKE OFF – som er et av landets mest suksessrike konsept for nyskaping og forretningsutvikling. Åtte av ti bedrifter har lykkes med TAKE OFF, nå håper aktørene bak Subsea First Step at programmet skal bli like vellykket. – Motivasjonen bak dette er å hjelpe grundere i oppstartsfasen. Det finnes mange gode ideer, men man mangler gjerne den finansielle biten, og trenger kanskje hjelp til markedsføringen. De fem kandidatene vi velger ut vil få et team rundt seg fra vårt profesjonelle nettverk, sier Jon Oddvar Hellevang til vnr.no. Han er senior Facilitator Product & Supply Cooperation i NCE Subsea.

Avgjøres i august

Søknadsfristen vil bli satt til august, og en egen opptakskomite skal velge ut de beste. Hordalandsbedrifter og medlemmer av NCE Subsea kan søke. Dette bør være personer/bedrifter i en tidlig fase som ønsker å utvikle og kommersialisere subsearelaterte produkt- og forretningsideer. – Vi håper vi får mange motiverte søkere, slik at vi har mange å velge blant. Kandidatene som velges skal ikke ha flere enn fem ansatte, ha mindre enn fem millioner kroner i omsetning og bedriften bør ikke være eldre enn fem år. – Dette er en rettesnor og ikke absolutt. Det kan være veletablerte bedrifter som ønsker å gå inn i et nytt segment, som de per i dag ikke er etablert i, presiserer Hellevang.

Får profesjonell hjelp

Hoveddelen av programmet består av en ukes intensiv samling for å utvikle en ide til en forretningsplan. Sentrale tema blir produkt- og forretningskonsept, organisering, marked, forretningsmodell, finansiering og økonomi. – De utvalgte bedriftene får profesjonell hjelp av flere ressurspersoner fra FoU-miljøene, og andre ressurspersoner fra industri og virkemiddelapparatet, legger Hellevang til. Studenter med teknisk og økonomisk kompetanse kan bidra på flere måter, også med markedsundersøkelser for produktene. Det er NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring som har utviklet Subsea First Step. Programmet finansieres av Innovasjon Norge og DnB Nor. Det ble presentert på et nettverksmøte for oppstartsbedrifter i regi av NCE Subsea sist uke. – Dette programmet kan like gjerne gjennomføres med andre tema, for eksempel i regi av BTO og HiB, foreslår Hellevang. Les mer om programmet her

Les også

Meny