Ja til storkommune

edit today

Næringslivet her i regionen ønsker færre kommuner. Dagens kommunestruktur er til hinder for verdiskapingen, mener 95 prosent.

Det viser de lokale resultatene av den såkalte «Storby-undersøkelsen», som er gjennomført blant bedriftsmedlemmer av næringsforeninger over hele landet. Lokalt er undersøkelsen sendt ut via Vest Næringsråd sitt nettverk og svarprosenten ligger på rundt 20, som er det vanlige for slike undersøkelser. Olje og gass er naturlig nok den største gruppen av respondenter i vår region.

Klar tale

Bedriftene i regionen støtter med det NHO sitt syn på saken. Ikke bare ønsker de færre kommuner, men de mener at dagens kommunestruktur hindrer vekst, viser tallene.

I kommunereformen legges det opp til vedtak i 2016 på hvilken løsning den enkelte kommune ønsker. Så blir det stortingsbehandling og endelig reform med nye kommuner skal settes ut i live i 2020, opplyser stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Til vnr.no uttaler han at Sotrasambandet er et eksempel på en prosess som har tatt for lang tid fordi det er så mange kommuner som skal gjøre sine vedtak. Trellevik understreker betydningen av å styrke Bergen som region, for at Bergensregionen skal bli konkurransedyktig i møte med andre storbyregioner.

– Får vi i vest en løsning med 1 kommune i stedet for 3 er det bra, men enda bedre med en løsning som binder oss tettere til Bergen, for eksempel som en selvstendig bydel der vi i fellesskap får fylkeskommunalt ansvar for areal, vei, kollektiv og videregående skole. Da kunne vi på en helt annen måte løst næringslivets utfordringer enn hver for oss, mener han.

Taper store summer på kø

Tidligere funn i den årlige undersøkelsen viser at næringslivet her vest for Bergen taper millioner hvert eneste år på trafikale forsinkelser. Fortsatt svarer 7 av 10 at bedriften har økonomiske tap eller merkostnader som følge av kø.

Årets undersøkelse viser at 40 prosent står i kø mer enn 4 timer hver uke, og at 16 prosent vurderer å flytte sin virksomhet som følge av dårlig fremkommelighet. Å få på plass et fremtidsrettet transportsystem regnes fortsatt som regionens største utfordring i et 5-årsperspektiv.

Dernest: stigende lønnsnivå, tilgang på kompetent arbeidskraft og konkurransekraft på internasjonale markeder. Ingeniører, økonomer og jurister er fortsatt de yrkesgruppene det er vanskeligst å rekruttere, viser undersøkelsen.

Fortsatt mangel på arbeidskraft

Rundt 40 prosent av bedriftene planlegger å ansette flere arbeidstakere i 2015. Undersøkelsen viser en generell oppgang i økonomisk resultat, og optimisme for 2015. Kun 6,6 % av respondentene opplever nedgang på 50 % eller mer i 2014, og 13 prosent forventer nedbemanning.

Til tross for at tilgang på arbeidskraft blir fremhevet som det viktigste for å styrke bedriftenes fremtidige konkurranseevne, er det lite aktuelt å rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet. Bedre infrastruktur og politisk stabilitet peker seg også ut som avgjørende for fremtidig konkurranseevne.

Vil ikke ta bussen

Kun 2 % bruker buss som transportform til/fra jobb, og 1av 3 svarer at de uansett tiltak ikke kommer til å reise kollektivt. Majoriteten svarer at en sterk forbedring av kollektivtilbudet må til for at de skal reise med buss. Mange etterlyser «Park & ride»-tilbud.

Les også

Meny