To koordinatorer fra IMS på Songa Trym ved CCB. Foto: IMS

– Jeg er fascinert av samholdet på Sotra

edit today

Møt Siver Stendahl i IMS på Maitreffet – klikk her for å melde deg på! Instrumental Marine Service (IMS) er leverandør av personell og service på skip og vedlikehold av offshore-konstruksjoner over hele verden. Da riggaktiviteten var på topp i fjor, var 140 IMS-ansatte i sving. – Vi ønsker å være en supplerende faktor for alle som har en fot innenfor industri, skip og rigg. Vi kan bistå i forbindelse med prosjekter som krever større kapasitet, sier salgs- og markedsleder Siver Stendahl.

Følger riggmarkedet

I januar 2012 bestemte de seg for å satse i Sotra-regionen, og i dag er 13 av 17 kunder nettopp i denne regionen. Aktiviteten følger i stor grad svingningene i rigg-markedet og det å håndtere denne uforutsigbarheten er nettopp IMS sin styrke, mener Stendahl. – Vi holder åpent hele døgnet og kan være en faktor ved behov. Vi har mange polske og rumenske arbeidere som raskt kan mobiliseres etter behov, sier han og legger til at bedriften har et stort fokus på sikkerhet.

Unikt miljø på Sotra

– Det er ikke utenkelig at vi etablerer oss i Sotra-regionen dersom vi får en jevnere flyt i aktiviteten. Dette er noe vi vurderer, vi ønsker å være tettere på der det skjer, sier Stendahl og legger til: – Jeg er fascinert av samholdet mellom bedriftene i denne regionen og det store engasjementet. Vi opplever bedriftene som svært imøtekommende og det gjør at vi ønsker å bidra i regionen og samarbeide med bedriftene. Vi prøver dessuten å handle hos lokale bedrifter, sier han. Inntil videre holder IMS til i Kanalveien i Bergen.  

Les også

Meny