Mens nyetablerere sliter med å få innpass på boligmarkedet, har kjøpesterke kunder sikret seg de flotteste leilighetene på Straume Terrasse, forteller styreleder Nils Asbjørn Telle (t.v) og administrerende direktør Per Atle Tellnes i Telle Gruppen. Foto: vnr.no

«Jeg skjønner godt at folk synes hus er dyrt»

edit today

I Tellnes Næringspark, nesten på grensen mellom Fjell og Sund kommune, ligger Årets Bedrift Region Vest. Telle Gruppen består av mer enn 30 datterselskaper, har 110 ansatte – men sysselsetter langt flere. Det største pågående prosjektet er Straume Terrasse, med 39 moderne leiligheter i prisklassen 3 – 5 millioner kroner – med upåklagelig utsikt. – Jeg husker godt den dagen far rodde til byen for å kjøpe de første snekkermaskinene, som ble produsert i Bergen. På den tiden var det stort sett fiske og småbruk man livnærte seg med i regionen, far var en av dem som ville gjøre noe annet etter krigen, forteller 69-åringen til vnr.no.

Dyrere hus

Telle begynte å jobbe i familieselskapet i 1968 – på en tid hvor jobbtilbudene sto i kø. Han var  utdannet tretekniker og hadde opparbeidet seg erfaring som driftsleder på en møbelfabrikk. Kort tid etter ble det dannet et aksjeselskap. Spikeren er den samme i dag – men mye har forandret seg. – Den største forandringen er nok regelverket, i tillegg til maskiner og sikkerhetsutstyr. Man må leve et liv til for å se alle våre påbegynte prosjekter bli realisert. Husene er riktignok blitt bedre, men også langt dyrere på grunn av lovverket. Jeg skjønner godt at folk synes det er blitt dyrt å bygge, sier Telle. I dag kan hele 22 instanser stoppe et byggeprosjekt. Likevel har Telle Gruppen en solid posisjon i markedet. Nordbohus er landets nest største boligprodusent og Telle Gruppen er den desidert største Nordbohus-forhandleren, forteller administrerende direktør Per Atle Tellnes.

Innovativ

Arbeidsstokken er doblet de siste 5-6 årene. To av selskapene er gaselle-bedrifter i år, en anerkjennelse man er godt vant med i Telle Gruppen. I likhet med flere andre konkurrenter, bygger Telle Gruppen nå veggene ferdig på elementfabrikken før de fraktes ut og settes opp. – Vi har aldri vært i nærheten av det aktivitetsnivået vi har i dag. Våre tre store styrker er soliditet, evne til å se gode løsninger og evne til å iverksette. Vi er opptatt av seriøsitet og å sikre fremtidig aktivitet gjennom eiendomsutvikling, sier Tellnes. Tellnes Næringspark er ett eksempel, hvor selskapet er i ferd med å etablere en klynge bedrifter innenfor hjem- og fritidssegmentet. Gruppen har planer for den 125 mål store tomten, men deler av området er båndlagt på grunn av den nye veien som skal komme mellom Kolltveit og Sund: nord – sør-traseen. Inntil detaljene er avklart, må planene vente, forteller Tellnes.

Støtter små fotballføtter

Det er ikke få av innbyggerne i regionen som har fått nyte godt av Telle Gruppen sin vekst og solide økonomi. Helt siden 1970-tallet har selskapet sponset idrettslagene i regionen, og er kjent for å ta samfunnsansvar på ulike måter. – Det er fordi vi selv ønsker å bestemme hvor skattepengene skal gå. I stedet for at pengene går via en offentlig instans, så går de rett til brukerne, påpeker Telle. Selv om det er andre som tar seg av den daglige driften, holder 69-åringen fortsatt Telle Gruppen i trådene gjennom sine styreroller. Men han har mer tid til sin favoritt-aktivitet: golf. – Pensjonisttilværelsen er litt oppskrytt, kommer det lavt fra Telle – med et smil om munnen.

Fakta Telle Gruppen

  • Driver virksomhet over store deler av Vestlandet (Tellnes Næringspark, Brattholmen, Haugesund, Ølen, Bømlo, Stord og Sogndal)
  • Boligproduksjon, næringsbygg (oppføring for salg og utleie), eiendomsutvikling (boliger og næringseiendommer), byggevarehandel, caravansenter, finansielle tjenester, tekniske og administrative tjenester
  • Omsetter for i overkant av 300 millioner kroner – solid økonomi

Les også

Meny