Rune Landro, kommunalsjef i Øygarden og leder for styringsgruppa for prosjektet, løftet frem ressurser fra kommune, skole og næringsliv, som skal sørge for at det fortsatt samarbeides om en fremtidig kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Foto: Silje Ulveseth

Jobber for å bygge kunnskapsklynge i Nye Øygarden

edit today
Tirsdag 14. mai ble det holdt et delingsseminar om prosjektet «Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune». Se bilder!

Hvordan legge til rette for nye utdanningstilbud og samtidig øke omstillingskapasiteten i Region Vest? Det er det dette prosjektet, som nylig ble avsluttet, har handlet om.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom aktører innenfor kommunene, fylkeskommunen, lokalt næringsliv, Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen i Hordaland, mens Gode Sirklar har hatt den overordnede prosjektledelsen. Delingsseminaret torsdag 14. mai ble arrangert for politikere, kommunal og fylkeskommunal administrasjon, lokalt næringsliv og andre organisasjoner.

− Selv om prosjektene er over, slutter ikke dette arbeidet. Resultatene må vi forankre og jobbe videre med og vi synes vi er kommet veldig godt i gang, sa Siri Mordal, samfunnsforsker i SINTEF.

Siri Mordal

Siri Mordal fra SINTEF

Nye Sotra vidaregåande skule kan bli utsatt til 2027

Etter planen til Hordaland fylkeskommune skulle den nye videregående skole på Sotra stå ferdig i Straume-området i 2025. Nå kan det være at skolen blir utsatt til 2027, ifølge Magnhild Hakestad, rektor ved Sotra vidaregåande skule.

− Lånegraden i Hordaland fylkeskommune er for høy og midlene er enda ikke blitt bevilget. Vi må nok stå på for at skolen skal bli ferdigstilt i 2025 og ikke 2027, sa Hakestad.

Hun har vært en del av prosjektet som skulle beskrive funksjoner som kunnskapsklyngen bør inneholde. Hakestad etterlyser et multifunksjonelt bygg hvor pedagogikken står i sentrum.

− Den nye videregående skolen må ha et bredt tilbud for å kunne være en sentral samfunnsaktør. Det må være et kompetansesenter, som strekker seg utover skolens åpningstider. Hva slags funksjoner kan komme inn i skolen som kan være til nytte for samfunnet? Kanskje vi trenger en ny kultursal – det kan være lurt å tenke på før vi skal bygge, sa Hakestad.

Rektoren mener det er viktig at næringslivet kommer tidlig på banen for å gi uttrykk for sine behov. Målet er at kunnskapsklyngen skal ha flest mulige funksjoner, slik at flest mulig kan få glede av den.

− En ny videregående skole som er kjempegod vil garantert bidra til å gjøre Nye Øygarden kommune mer attraktiv!

Magnhild Hakestad, rektor ved Sotra vidaregåande skule.

− Vi må fikse det selv

Bård Sandal, fylkesdirektør for regional utvikling, holdt et engasjert foredrag om hvor viktig det er at kommunene samarbeider på tvers.

− Skal vi lykkes i Nye Vestland, må dere lykkes i Nye Øygarden. Å bli en næringsvennlig kommune skjer ikke av seg selv, det er et godt stykke arbeid. Vi må koble på hele næringslivet for å lykkes, sa Sandal.

Selv ser han kun muligheter for at vi skal lykkes i Nye Øygarden.

− Et sikkert tegn på suksess er når bussene som kommer østfra er fulle av skoleelever som skal til den nye videregående skolen i Øygarden. Det som er utfordrende er å holde på kompetansen i fylket. Vi må stå frem som samlende, samordnet, synkronisert og ha kunnskap om hverandre – det er for stor lekkasje ut av Vestland og Hordaland, påpekte han.

Han oppfordret til å bevisstgjøre ungdommene over hvor spesiell og kompetent denne regionen er, slik at de ikke flytter bort når de skal ta høyere utdanning.

− Verdiskapningen skjer hos oss. Vestland er størst på eksport i Norge og vi skal bygge på den kompetansen vi har! Fylket kommer til å bli mye tøffere i klypene til å få igang samhandling mellom kommunene, avsluttet Sandal.

Bård Sandal, fylkesdirektør for regional utvikling.

Vilje, mål og lojalitet

Rasmus Mo, daglig leder i Sogndal Fotball, holdt et motivasjonsforedrag. Han fortalte blant annet om Campus Sogndal, som er en samlokalisering av idrett, forsking, studier og kompetansebedrifter, som har blitt hundre ganger større enn planlagt.

− Vi må tenke større enn oss selv og våge å prøve. Bare gjør det! Hvis dere har lyst til noe, må dere gjøre det selv, oppfordret Mo, og siktet til mulighetene som Nye Øygarden kommune har for å bygge en kunnskapsklynge.

Han mener det viktigste er at ungdommene får eierskap til kunnskapsklyngen, som absolutt ikke kan stenge klokken 16 på hverdager. En slik klynge må leve 24 timer i døgnet og fungere som en inkluderingsplattform for samfunnet.

Rasmus Mo, daglig leder i Sogndal Fotball.

Vest Næringsråd blir en enda viktigere aktør fremover

På seminaret påpekte flere fra prosjektgruppen at Vest Næringsråd kommer til å spille en viktig rolle for å binde utdanning og næringsliv sammen.

− Relasjoner knuser strukturer og planer, understreket Rune Landro, som er kommunalsjef i Øygarden og leder for styringsgruppa for prosjektet.

Han avsluttet seminaret med å forplikte navngitte ressurser fra kommune, skole og næringsliv, som skal sørge for at samarbeidet om en fremtidig kunnskapsklynge videreføres i Nye Øygarden kommune.

Rune Landro, kommunalsjef i Øygarden og leder for styringsgruppa for prosjektet «Fremtidens kunnskapsklynge»

Se flere bilder fra delingsseminaret

Alle foto: Silje Ulveseth

Les også

Meny