– Kan sikre kraft til arbeidsplasser

edit today
Equinor og partnere ser på mulighetene for en flytende havvindpark i Troll-området 65 kilometer vest for Kollsnes.

Partnerne det er snakk om er Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene.

– Dette viser at Equinor har mulighet til å kunne sikre elektrisk kraft til å utvikle grønne bærekraftige arbeidsplasser i Øygarden, sier ordfører Tom Georg Indrevik om nyheten som kom fredag morgen.

Kan gi kraft til bergensregionen

Med en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh, med oppstart i 2027, kan prosjekt Trollvind forsyne via en forbindelse til land, det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene, skriver selskapet i en pressemelding. De installasjonene som allerede er elektrifisert, forsynes i dag fra Bergensområdet, et område som har behov for mer kraft.

Kraft fra Trollvind kan avhjelpe kraftbehovet til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, fremskynde havvindsatsingen i Norge og levere ekstra kraft til Bergens-regionen.

– Ved å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp styrker vi norsk sokkels konkurransekraft, opprettholder aktiviteten i industrien og sikrer fremtidig verdiskaping. Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

– Fantastisk mulighet

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030. For å nå målet må store punktutslipp som offshoreinstallasjoner redusere sine utslipp, og elektrifisering av installasjoner med lang gjenværende levetid er helt nødvendig for å gjennomføre dette.

– Det vil også kunne bidra til at leverandørindustrien får forutsigbarhet og en portefølje å jobbe med innen havvind på kort sikt, fortsetter Opedal.

– Dette kan bli en fantastisk mulighet for Norge og industrien. Gjennom å bruke vår samlede kompetanse kan vi avkarbonisere eksisterende produksjon og øke farten på utviklingen av havvind. Det er det våre selskaper trenger å gjøre for at vi som samfunn skal bli netto null i 2050, sier Thomas Brostrøm, konserndirektør for Fornybar i Shell.

Bestemmer seg før nyttår

– Vi er begeistret for muligheten til å kunne forsyne offshoreproduksjonen vår med fornybar energi. Dette initiativet bekrefter Norges lederskap av grønn energiproduksjon og at vår erfaring med å jobbe sammen er verdiskapende, sier Phil Cunningham, landssjef i TotalEnergies.

Partene ser på kommersielle modeller hvor Trollvind selger kraft til Troll og Oseberg installasjonene samt Kollsnesanlegget, og uten annen form for finansiell støtte. Det anslås at Trollvind kan levere kraft til under 1 krone/kWh. En slik avtale vil sikre anleggene økt tilgang til kraft til en forutsigbar pris i et område med en anstrengt kraftsituasjon, og den nødvendige inntekten for vindparken for å utløse investeringen.

Trollvind modnes nå frem ytterligere gjennom at partnerskapene i Troll- og Oseberg igangsetter mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Les også

Meny