Karina Viktoria Dale (f.v), Julie Rebnor, Anne Cecilie Angeltveit og Simon Dale Fjeldstad har ikke bestemt seg for hva de vil jobbe med ennå. De savner mer informasjon om de ulike bransjene.

Kartlegger ungdommers yrkesplaner

edit today

Denne uken gjennomføres en undersøkelse blant VG2-elever i Nordhordland og på Sotra, hvor elevene blir bedt om å svare på spørsmål knyttet til blant annet yrkesvalg. Resultatene vil få betydning i den videre regionale utviklingen. Elevene sine svar vil være interessante blant annet i arbeidet med å sikre tilgang på kompetanse, som er en av de største utfordringene for næringslivet i vest. – Vi har ikke fått mye info om hvilke yrkesmuligheter som finnes, sier Simon Dale Fjeldstad (17) fra Øygarden til vnr.no. Han er VG2-elev på allmennfag ved Sotra Vidaregåande Skule, og ønsker å jobbe med noe innenfor IT. De fagene han liker best på skolen er historie og filosofi, og matematikk. – Det er ikke fordi fagene er interessante, men fordi lærerne gjør det interessant, sier han, og medelevene som står rundt ham nikker enige.

Etterlyser informasjon om yrkesmuligheter

Kartleggingen gjøres i samarbeid med Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) og Hordaland Fylkeskommune, og resultatene vil bli presentert på Næringskonferansen på Mongstad 7. september. Initiativtaker til undersøkelsen er NHIL. Elevene blir blant annet spurt om planer for høyere utdanning, hvilken yrkesretning de ønsker å gå, og om de kjenner til jobbmulighetene innenfor de ulike bransjene lokalt. Videre blir de spurt om hvor de ønsker å etablere seg, hvilke faktorer som er viktigst for valg av bosted og hvor lang reisevei til jobb som er akseptabelt. – Vi kunne godt ha fått mer informasjon om de ulike bransjene. Det er viktig at vi får informasjon tidlig nok, slik at vi har god tid til å tenke oss om, sier Karina Viktoria Dale (17). Hun valgte allmennfag fordi hun ikke aner hva hun vil bli. Om hun blir boende i Fjell, kommer an på hva hun ender opp med å studere, sier hun. Studievalg er viktigere enn bosted for henne. Hennes medelev Julie Rebnor (18) ønsker derimot å bli boende på Sotra, forteller hun. I undersøkelsen blir elevene også stilt spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet til kommunen sin. Straume som regionsenter er et tema, det samme er kommunesammenslåing.

– Viktig med høy svarprosent

Svarene fra Sotra-elevene skal sammenlignes med svarene fra elevene i Nordhordland. – Det er svært viktig at svarprosenten blir høyest mulig, slik at svarene blir mest mulig representative, sier VNR-leder Per C. Aarsand, som lover skillingsbollefest til den klassen som har den høyeste svarprosenten når uken er omme. Aarsand legger til at utveksling av kunnskap og erfaringer mellom næringsforeningene er motivasjonen bak samarbeidet om undersøkelsen. Dette er ett av hovedmålene for Næringsalliansen, som er en sammenslutning av 12 næringslivsforeninger i Hordaland. – Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en viktig sak for Næringsalliansen, sier Aarsand, som er nestleder i alliansen.

Les også

Meny