Kjenner du verdien av din bedrift?

edit today

Få regioner i landet har så stor vekst i næringslivet som Sotra/Øygarden. Vekst i en bedrift fører ofte med seg et kapitalbehov for nyinvesteringer, men hvordan vil du finansiere det? Hva er fallgruvene? – Å kjenne verdien av egen virksomhet er viktig i mange situasjoner. Dette seminaret vil være spesielt nyttig for bedriftseiere som har behov for finansiering, som vokser eller som vurderer å selge hele eller deler av selskapet. Det vil også være nyttig hvis man vurderer å kjøpe et selskap eller bytte aksjer, sier foredragsholder Stig Sevaldsen, som blant annet vil komme med tips om hvordan man unngår de vanligste fallgruvene.

Bred erfaring

Sevaldsen, senior rådgiver hos Norne Securities, har bred erfaring fra alle deler av verdifastsettelse- og transaksjonsprosesser. Han har selv bygget opp flere selskaper i USA som har vært finansiert av industrielle og finansielle investorer, gjennomført flere emisjoner og fusjoner, og til slutt salg av virksomhetene. På frokostmøtet i Straume Teknologisenter vil du også få tips til hvordan man bør gå frem ved for eksempel generasjonsskifte i en bedrift, eller ved salg av aksjer og andre eierendringer.

Deler sine erfaringer

Per Torsvik er daglig leder og hovedeier i SEC AS på Ågotnes, en bedrift i sterk vekst og med økende etterspørsel. På frokostmøtet vil han dele sine erfaringer rundt SECs muligheter og utfordringer, samt hvordan bedriften jobber med sitt langsiktige finansieringsbehov. For mange bedrifter er lån den mest aktuelle finansieringsformen når kapitalbehovet melder seg. – Det er helt avgjørende for å få lån at man kan dokumentere verdien på virksomheten. Vi opplever at bedriftseiere som kommer til oss for å be om lån ofte er for dårlig forberedt. Mange har problemer med å dokumentere verdien på virksomheten, sier avdelingsleder Rikard Ledang i Fana Sparebank. Det kan noen ganger være bedrifter som har et mangelfullt regnskap å vise til, dårlig betalingsevne, stor gjeldsgrad eller en historikk som gjør at vi vegrer oss for å innvilge lån, legger Ledang til. Det dreier seg også om sunne virksomheter som rett og slett har manglende budsjettering eller oversikt over virksomhetens relle verdier og fremtidige inntekter.

Vokser seg ihjel

– Det hender vi ser at bedrifter vokser for fort – og at kapitalbehovet presser dem hardt i viktige perioder. Når vi skal vurdere lånesøknaden veier fortiden tyngre enn fremtiden for bedriften fordi det er den som kan dokumenteres, påpeker han, og viser til at noen kremmere forventer at bedriftens store potensial er nok for banken. Det er dessverre ikke det. – Vi må gjøre en analyse av lånesøker. Faktorer som firmahistorikk, ansatte og ledelse, regnskapsutvikling og budsjett blir tatt med i vruderingen, og viktigst av alt – dokumentasjon på virksomhetens verdier og fremtidige inntekter. Vi vil ha en reell sikkerhet, sier Ledang.

Få lån med god forberedelse

Ledang legger til at det ikke er umulig å få lån til investeringer i en virksomhet, så lenge man følger enkle oppskrifter. Med litt forarbeid er det ti ganger lettere å få gehør hos banken! Det kan dessuten være lurt å undersøke med flere banker, for å få de beste vilkårene og de optimale løsningene.

Les også

Meny