«Kjetting Jan» ny styreleder i Vest Næringsråd

edit today
Lederen for Sotra Anchor & Chain gleder seg til å ta fatt på vervet som styreleder.

− Dette er et verv som forplikter og er takknemlig for tilliten jeg får og jeg er lidenskapelig opptatt av lokalt næringsliv og kystkulturen som vi har i vår region. Det er mulig og naturlig å kombinere forretning samtidig som vi bevarer kystkulturen. Det er viktig at bedrifter i vår region finner sammen i fora hvor vi kan gjøre hverandre bedre og sterkere. Vi har mye å lære av hverandre, slik at vi alle kommer styrket ut, sier Jan Vindenes, og legger til:

− Jeg skal arbeide målrettet for at næringslivet på Sotra fortsetter sin fine utvikling. Det er gjort mye godt arbeid på næringssiden, og denne jobben må fortsette med uforminsket styrke.

Daglig leder i Vest Næringsråd er tilfreds med å få inn Jan Vindenes som ny styreleder.

− Jan har både vilje og evne til å styrke posisjonen til Vest Næringsråd i en tid hvor vår region trenger en sterk og tydelig stemme inn mot Vestlandsregionen. Jeg ser frem til å samarbeide med Jan, sier Henning Hauso.

En smeltedigel for ulike virksomheter

Aktivitetsnivået er høyt blant de lokale næringslivsaktørene og i løpet av årene har det dukket opp ulike næringsklynger på Sotra.

− Vi har alt på Sotra, oljeservice, fiskeri og industri, handel og kontor og teknologi. Vest Næringsråd skal være en arena og en stemme for absolutt alle medlemmene og aktivt rekruttere nye bedrifter til organisasjonen. Vest Næringsråd skal være en smeltedigel for ulike virksomheter, sier Vindenes.

Han støtter helhjertet det strategiske arbeidet Vest Næringsråd har satt i gang med å styrke posisjonen til næringsrådet som en samlende aktør for næringslivet.

− Vi trenger et sterkt næringsråd her i Vest, sier den nye styrelederen.

Robust næringsliv

Vindenes har ambisjoner om å få både lokale politikere og folkevalgte på Stortinget til å bli enda bedre kjent med det lokale næringslivet.

− Politikerne legger i stor grad rammebetingelsene. Oljekrisen har vist at næringslivet på Sotra er robust og tilpasningsdyktig, og vi skal på vår måte være med å legge premissene for fremtiden, sier Vindenes.

Et moderne næringsliv

Vindenes har et stort hjerte for det lokale næringslivet, som han definerer som svært spennende og allsidig.

− Uansett hvor internasjonal du er, skjer businessen lokalt. Vi leverer over hele verden, men det er arbeidsplassen på Vindenes som betyr noe. Det er på Vindenes mine medarbeidere har sitt daglige arbeidssted og det er der utviklingen skjer, sier Vindenes og avslutter:

− Slik er det for alle oss som driver næring i regionen Fjell, Sund og Øygarden. Næringslivet vårt er moderne og i konstant utvikling, og vi har all grunn til å være stolte samtidig som vi må se fremover!

Les også

Meny