CCB-besøket ga Stig Hansen i Nordkapp Næringshage og Trine Bredal Hauan i ProBarents et innblikk i Ågotnes-selskapets satsing i nord. Foto: vnr.no

Lærer av oss – mobiliserer i nord

edit today

Vest Næringsråd tok imot delegasjonen på CCB torsdag, hvor de fikk en presentasjon av CCB og subseaklyngen på Ågotnes, i tillegg til en kort presentasjon av VNRs arbeid – hvor samhandling både med private og offentlige aktører står sentralt. – Vi jobber også med nettverksbygging og å legge forholdene til rette for medlemmene våre. Å se at vi jobber på samme måte gir oss en trygghet både for næringshagen og for medlemmene våre om at vi er på rett vei, sier daglig leder Stig Hansen i Nordkapp Næringshage. Formålet med vestlandsbesøket var først og fremst et besøk på Stureterminalen. Delegasjonen, 17 deltakere fra privat næringsliv og offentlig forvaltning, ønsket å  danne seg et bilde av hva som venter dem i forbindelse med ilandføring av oljen fra Skrugard/Havis-feltet på Veidnes, knappe to mil utenfor Honningsvåg i Nordkapp kommune.

– Sammenlignbart

– Det som skjer på Stureterminalen er sammenlignbart med det som kommer hos oss i nord. Gjennom dette besøket fikk vi et inntrykk av dimensjonene på anlegget og hvilke muligheter utviklingen åpner opp for, sier Hansen. Nordkapp Næringshage er en privat-offentlig eid sentral utviklingsaktør i Nordkapp-regionen og har god kjennskap til næringslivet i området, med 50 medlemsbedrifter. – Vi er helt i startfasen og vi ser også mange utfordringer knyttet til utviklingen som kommer – spesielt når det gjelder rekruttering av kompetent arbeidskraft. Vår aktivitet befinner seg 20 mil fra Alta og vi har slitt med fraflytting på grunn av tøft klima og periferi til alle tider, legger han til.

Spennende jobber i vente

Det vil imidlertid utvikle seg mange spennende jobber i nord i tiden som kommer, noe Arne Aarvik, leder for salg og marked i CCB, poengterte da han orienterte om selskapets strategiske satsing nettopp i nord. – Vi etablerte Kirkenes-base i 2006 og har fått et godt fotfeste. Sammen med Bergen Group skal vi etablere et nytt baseområde på et større og mer egnet område lenger borte fra boligbebyggelsen. Vi er kommet for å bli i Kirkenes, selv om aktiviteten fortsatt ligger litt på vent i dette området, svarte Aarvik på spørsmål om hvilke fremtidsperspektiver CCB har for Kirkenes.

Les også

Meny