– Lærlingene er en viktig del av framtida

edit today
Til tross for korona-krise og oljeprisfall, har Equinor et mål om å fortsette å ta inn rundt 150 lærlinger i året. Mandag startet årets kull på Sture og Kollsnes.

Årets lærlingkull hadde felles oppstart 17. august. På Sture og Kollsnes ble 15 nye lærlinger innen fagene kjemiprosess, elektro, automasjon, mekanisk og logistikk ønsket velkommen.

– Vår ambisjon er å opprettholde et stabilt inntaksnivå av lærlinger i årene fremover. Vi anser lærlingene som en viktig del av vår framtidige arbeidsstokk med tanke på langsiktig virksomhet på norsk sokkel, og er glade for å kunne ønske nye lærlinger velkommen til Equinor, sier kommunikasjonsleder Kjersti Nordøy.

Nordøy gleder seg til å bli kjent med ungdommene og ønsker de en fin læretid på Sture og Kollsnes.

Vest Næringsråd gratulerer med læreplass!

Fakta:

 • Equinor er en av Norges største lærebedrifter, og har ca 300 lærlinger i 13 ulike disipliner
 • Equinor har ambisjon om å ha et stabilt inntak av lærlinger. Siden 2014 har inntaket ligget rundt +/- 150 lærlinger i året
 • I mars avsluttet vi rekrutteringsprosessen for 2020 lærlinger. Vi endre intervjuformat fra fysisk møte til virtuelt intervju (på skype) midt i rekrutteringsprosessen pga. Covid-19 situasjonen
 • I 2020 hadde vi rundt 1500 søknader
 • Søkerne kom fra 170 Videregående skoler fra 11 fylker
 • Det har vært en økning i antall søkere innen Kjemiprosess som er vårt største fag
 • Rundt 170 har i år takket ja til lærlingstilling hos Equinor, og vi gledet oss til å ta dem imot mandag 17 august
 • Vi har gitt tilbud og fått aksept fra kandidater fra 11 fylker i 12 ulike fagdisipliner fordelt på 58 videregående skoler
 • Vi har tatt inn 50 kvinner, noe som vil si at for første gang på flere år har vi nådd vår ambisjon på 30% kvinner.
 • I 2018 tok vi inn 159 lærlinger og i 2019 rekrutterte vi 153 lærlinger.

Utplasseringen av lærlingene er som følge:

 • 53 sokkel
 • Mongstad 37
 • Kårstø 29
 • Melkøya 18
 • Sture/Kollsnes 15
 • Tjeldbergodden 9
 • Porsgrunn 4
 • Rotvoll 1
 • NES (New Energy Solutions) 2

Les også

Meny