Fjell Technology jobber med å bygge opp et eget ingeniørmiljø i nye lokaler på Straume.

Lokker ingeniører med ny teknologi

edit today

Fjell Technology Group er blant bedriftene i regionen som har lagt 10.000 kroner i en felles pott for å bedre tilgangen på ingeniører og annen teknisk kompetanse. «Rekrutteringsprosjektet» skal lokke flere kloke hoder til regionen, til fordel for de bedriftene som deltar. Prosjektet må ikke forveksles med ingeniørbedriften som Verkstedsgruppen VNR jobber med å få etablert. – Vi er positive til et felles fremstøt for hele regionen. Innbyggerne trenger ikke å kjøre over broen og helt til Sandsli for å få spennende jobber, vi har spennende jobber her i regionen også, sier Leif Gunnar Madsen, eier og daglig leder i Fjell Technology Group.

Ingeniørmiljø i egen bedrift

Med datterselskapene Fjell Industries, Fjell Technology og Fjell Subsea Products leder Madsen totalt 80 ansatte. Underselskapene ble nylig skilt ut fra morselskapet, og teknologi-selskapet flyttet sist uke inn i helt nye lokaler i Straume Næringspark, med rundt ti ansatte. De regner med at denne avdelingen alene skal stå for rundt halvparten av dagens omsetning på 150 millioner kroner. – Denne endringen er en milepæl i bedriftens historie, og et strategisk viktig steg. Vi jobber med å bygge opp et eget ingeniørmiljø og har store forventninger til videre vekst. Gjennom rekrutteringsprosjektet forventer vi å få en positiv profilering, samt tilgang på 3-6 nye ingeniører/sivilingeniører, sier Madsen.

Tilgang til markedet

Gevinstene for den enkelte bedrift som deltar med 10.000 kroner i fellespotten er mange:  stordriftsfordeler gjennom felles profilerings/rekrutteringskampanjer, bedre oversikt over og tilgang til rekrutteringsmarkedet, målrettet bruk av media, informasjonsmateriell og tilrettelagte foredrag, regional «merkevarebygging», direkte kontakt med utdanningsinstitusjoner og et styrket servicetilbud i kommunene (utdanning, bomiljø, infrastruktur osv.). – De som deltar vil få hjelp til å nærme seg markedet og vil få sine loger synliggjort på blant annet messer. Vi kan tilby et repertoar av tiltak og aktiviteter for de bedriftene som er med, sier prosjektleder Ivan O. Moldskred i Gode Sirklar. For å komme i gang med prosjektet ser man for seg en kostnadsramme på 200.000 kroner. Hordaland Fylkeskommune vil bidra med rundt 30 prosent, resten må dekkes av næringsliv og kommuner.

Ansetter på dagen

Bakgrunnen for «rekrutteringsprosjektet» til VNR og Gode Sirklar er en undersøkelse gjennomført i vår, som avdekket et skrikende behov for ingeniører i regionen. Kampen om kompetansen merkes godt, forteller Madsen i Fjell Technology Group. – Vi har en stor tilbudsmengde. Hvis den rette kandidaten dukker opp, vil vedkommende bli ansatt på dagen, sier han. Fjell Technology Group leverer prosessutstyr innenfor tre teknologiske områder. – Vi er markedsleder på levering av maskiner til landbasert bioprosess-industri, og leverer til hele verden. Reisemulighetene er store for ansatte som ønsker det. Vi leverer også mye prosessutstyr til offshoreindustrien. De siste fem årene har vi jobbet sammen med forskningsavdelingen i Statoil, med å utvikle et patentbasert system for fangst av CO2. Mye spennende å ta del i for en ingeniør, mener Madsen.

Delta i Rekutteringsprosjektet? Kontakt:

Per C. Aarsand                                               Daglig leder                                                       Vest Næringsråd                                             911 32 792            per@vnr.no Ivan O. Moldskred Prosjektleder Gode Sirklar 928 14 206   iomoldsk@broadpark.no  

Les også

Meny