Kniv og Taffel leverte en fantastisk konsert på Kystbyscena fredag.

Lokket med midler til kultur og næring

edit today

Etter å ha avfyrt den første offisielle sprengsalven som markerer utbyggingen av Sotra Kystby, presenterte ordfører Eli Årdal Berland (H) logoen for Sotra Kystby på Kystbyseminaret. Deretter var det duket for debatt om hvordan kultur skal være med å forme den nye byen på best mulig måte. – Jeg vil utfordre dere til å tenke litt grandiost her ute. Med ny, morderne arkitektur blir det feil å satse alt på et bilde av en fiskekone eller noe sånt, sa Aslak Høyersten fra VISP-produsentenhet for visuell kunst.

«Kunst skaper dynamikk»

Han viste til flere eksempler på hvordan kunst kan tilføre ny dynamikk til et område, deriblant «Den blå stein» på Torgallmenningen – som til tross for stor skepsis i starten, har skapt en helt ny møteplass i Bergen. – Tenk delaktighet! På hvilken måte kan et kunstverk skape delaktighet fra publikum? Fortsatte Høyersten. Han la til at mange eksempler i moderne tid viser at dagens innbyggere får et helt annet eierforhold til et sted med moderne landemerker, fremfor disse gamle bygningene som ofte blir fremhevet i byene. Brukt på riktig måte kan et kunstverk bidra til å gi en by en merkevare.

Støtte til gode ideer

Liv og lyst-programmet i Hordaland kan være en gullgruve for gode gründerideer i byutviklingen. Det kom frem da prosjektleder Ole Rasmus Øvretveit i Hordaland Fylkeskommune presenterte støtteordningen. – Det er viktig å se sammenhengen mellom kultur og næring. Vi kan gi inntil 100.000 kroner og 30.000 kroner årlig til gode prosjekter som styrker lokalt entreprenørskap og lokalt næringsliv. Mindre prosjekter kan få støtte i form av arrangementsdeltakelse som styrker nettverket, sa Øvretveit. Han la til at også bytiltak som kommer fra grasrota – eller lyngrota – kan få støtte. Samarbeid mellom aktører er ett av kriteriene, som for eksempel mellom en kommersiell aktør og et frivilig lag. Tiltak som støttes skal bidra til økt trivsel, bolyst, sosial integrasjon og identitetsskaping. – Vi ønsker å stimulere de som har gode ideer til hvordan man kan henge ting på nye knagger, fornye og retolke, sa Øvretveit.

Koble etablert og nytt kulturliv

Kultursjef Lennart Fjell påpekte viktigheten av å finne gode koblinger mot etablerte kulturtilbud i kommunen, for å unngå å skape et skille mellom by og land. – Kystbyetableringen vil knytte oss til sjøen på en ny måte, og gir muligheter for koblinger mot friluftsliv, idrett og folkehelse. Det er også viktig å involvere barn i alle slags prosesser – det er de som skal forme byen i 2030, sa Fjell. Han var også opptatt av å skape byrom som lett kan endres på, utvides og flyttes på for å skape en langsiktig fleksibilitet. Kystbyseminaret var det fjerde og siste i seminarrekken som Vest Næringsråd har arrangert for Fjell kommune.

Les også

Meny