Lukrativt å bygge oljeplattformer

edit today

Tall som ble offentliggjort like før helgen viser at månedslønnen i privat næring økte minst for akademiske yrker i fjor. Men en knapp lønnsøkning på vel to prosent til tross – denne yrkesgruppen hadde likevel den høyeste månedslønnen, viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallene er hentet fra 1. oktober 2010, og sammenlignet med samme tidspunkt året før.

Store forskjeller

Mens månedslønnen til en heltidsansatt industriarbeider var på 36.900 kroner (eksklusive overtidsgodtgjørelse), hadde en sivilingeniør, en siviløkonom og en systemutvikler til sammenligning 50.600 kroner i gjennomsnittlig månedslønn. Ingeniører og teknikere tjente litt mindre, med gjennomsnittlig månedslønn på 43.900 kroner – etter å ha fått et lønnshopp på 3,3 prosent. Ansatte i bygging av skip og oljeplattformer fikk det største lønnshoppet i fjor, og landet på en gjennomsnittlig månedslønn på 42.300 kroner – en økning på 5,2 prosent.

Kvinner tjener mindre

Lønnsforskjellene mellom heltidsansatte kvinner og menn innenfor de samme yrkesgruppene er jevnt over store, viser tall fra SSB. Innenfor akademiske yrker er en gjennomsnittlig månedslønn blant menn 7000 kroner høyere enn for kvinnene, mens forskjellen er på 6000 kroner innenfor salgs- og serviceyrker. I lederyrker er lønnsforskjellen på 5000 kroner i snittlønn per måned mellom kjønnene. – Årsaken til dette er at størsteparten av kvinnene jobber innenfor næringsområder som er lavtlønnede, mens menn i samme yrkesgruppe ofte har stillinger som er høyere lønnet, sier rådgiver Håvard Lien i SSB til vnr.no.

Mer til offentlig ansatte

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn (eksklusive overtid) på 38 700 kroner per 1. oktober 2010. Dette tilsvarer en økning på 5,2 prosent, sammenlignet med året før. Polititjenestemenn gikk opp hele 7,6 prosent i lønn, men landet på 39.600 kroner i månedlig snittlønn.

Les også

Meny