Søndagsåpne butikker hele året? Tja, mener Sartor. Foto: VNR.no

Lunken til søndagsåpent

edit today

Høyre og Fremskrittspariet ønsker å tillate alle butikker å holde søndagsåpent. Det kommer frem i partienes regjeringsplattform, som sier noe om hva partiene er enige om å jobbe for. Direktøren for Sartor Storsenter er ikke uten videre begeistret for en potensiell mulighet til en ekstra handledag.

Fordel for kundene

– Vi ønsker ikke å være noen sterk pådriver for søndagsåpne butikker, men hvis det blir vanlig at store kjøpesentre i Bergensområdet holder åpent 7 dager i uken, vil vi også gjøre det, sier Skålnes til VNR.no. Han ser helt klart fordelene for kundene, men understreker at konkurransesituasjonen vil være avgjørende, i tillegg til eventuelle sterke føringer fra Thon-gruppen, som eier 40 prosent av aksjene i Sartor Storsenter. – Sartor skal tilby et best mulig, konkurransedyktig produkt til kundene. Vi vil ikke sitte stille og se på at konkurrentene holder søndagsåpent, sier Skålnes og legger til: – Det kan bli en utfordring for butikkene å drifte og holde åpent alle dager hele uken, med tanke på bemanning. Samtidig vil det skape flere arbeidsplasser, noe som vil være positivt, mener han.

Motstand hos fagbevegelsen

Det gjenstår å se om søndagsåpne butikker blir en kampsak for den nye regjeringen. I regjeringsplattformen til Høyre og Fremskrittspartiet heter det at «…Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.» Flere aktører innen fagbevegelsen har allerede varslet sin motstand mot forslaget om søndagsåpent, deriblant NHO.

Les også

Meny