Arbeidet med støytiltak vert starta opp før signering av OPS-kontrakten for nytt Sotrasamband. Det er mange bustader som skal ha støytiltak og arbeidet vil difor òg gå parallelt med gjennomføringa av OPS-kontrakten, som etter planen har oppstart hausten 2021.

Prekvalifisering

Gjennom prekvalifisering vert kontrakten tildelt inntil tre entreprenørar. Deretter vil entreprenørane konkurrere på oppdrag gjennom eigne avrop innanfor rammeavtala.

Byggeleiar i Statens vegvesen Birger Ræmisch Matthiessen satsar på kontraktsignering til våren.

– Planen vår er å tildele kontrakten i løpet av april 2021, og dei første arbeida kan setje i gang i løpet av neste sommar. Kontraktsmodellen som er vald gjer arbeidet føreseieleg for Statens vegvesen i gjennomføringa. Samstundes er vi sikra konkurranse på kvalitet og pris gjennom avrop på rammeavtalen, seier Ræmisch Matthiessen.

Prosjektet i rute

Det er førebuande arbeid langs Bildøyvegen og Arefjordsvegen. I tillegg er trekking av nye høgspentkablar i tunellane mellom Godvik via Sotrabrua til Litlesotra godt i gang. Når høgspentlinja er lagd om, startar rivinga av den gamle høgspenttraseen, slik at alt er klart til byggestart for OPS-kontrakten hausten 2021.