– Mange ledere etterspør dette

edit today

Mer om det nyskapende lederutviklingsprosjektet på Augusttreffet tirsdag 26. august – meld deg på her! Hun har bakgrunn fra militæret, politiet og privat næringsliv. Annette Lilletvedt har jobbet som leder i 10 år og med lederutvikling i 15 år. Nå vil hun tilby ledere på Sotra det de trenger innenfor en langt mer effektiv ramme enn tradisjonelle lederutviklingsprogrammer tilbyr. – Min erfaring er at det finnes noen behov som ikke er godt nok ivaretatt i dagens marked, og det er de hullene vi ønsker å fylle, sier Lilletvedt, som eier og driver konsulentselskapet Vekstpartner.

Vil ha kurs på Sotra

En grundig kartlegging som er gjennomført i samarbeid med Vest Næingsråd blant hundre bedrifter i regionen, bekrefter langt på vei dette. Resultatene får du på Augusttreffet til VNR. – Hovedfunnene viser at bedriftsledere etterspør et lokalt lederutviklingstilbud, og at de ønsker et opplegg som ikke er for omfattende. Ledere er svært presset på tid, og dropper kurs hvis det innebærer at de må kjøre langt og overnatte på hotell i flere døgn. Å sette seg på skolebenken igjen blir også for omfattende og krevende for mange ledere, sier Lilletvedt til vnr.no. Hun understreker at det finnes mange gode kursopplegg, men at det er behov for andre rammer.

Pitstop med påfyll

Prosjektet heter PitStop – nettopp fordi det skal være et kort stopp med påfyll før lederne skal tilbake på jobb og ta gode valg. To store og fire mellomstore bedrifter i Sotra-regionen skal være piloter i utprøvingen av konseptet fra 2015. – I første omgang vil vi sette i gang med et «mobilt pitstop», men målet er å utvikle et kompetansesenter og en møteplass for lederutvikling på Sotra. Visjonen vår er å gjøre gode ledere enda bedre ved å gi dem faglig påfyll, hvile og det de måtte trenge for å kunne stå i jobbene sine lengre, sier hun. Stikkord for konseptet er relasjon, refleksjon og rekreasjon. Mer om PitStop får du på Augusttreffet!    

Les også

Meny