Regionbanksjef Øystein Bredholt (t.h) og Helge Kjønndal, soussjef for tjenestepensjon og personforsikring i Sparebanken Vest, er overrasket over at ikke flere selvstendig næringsdrivende sikrer seg en god pensjon.

– Mange tenker ikke pensjon før de må

edit today

Fra i dag starter vnr.no en ny spalte som vi har kalt “Bedriftsøkonomi”. Her vil du finne nyttige artikler om tema knyttet til bedriftsøkonomi. Tema denne gangen er pensjonssparing for småbedriftseiere. Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller av andre grunner ikke er omfattet av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP), vil du få redusert lønnen din dramatisk dersom du ikke har spart penger før du går av med pensjon. Sikrer du deg derimot en pensjonsspareavtale før innleveringsfristen for selvangivelsen, får du skattefordelen for 2010 med på kjøpet.

Få fratrekk på skatten

– Det er altfor få som tegner pensjonsforsikring, i forhold til hvor mange småbedrifter vi har i regionen, sier regionbanksjef Øystein Bredholt i Sparebanken Vest, og viser til skattefordelen med sparingen. Sparebeløpet kan du nemlig trekke fra på næringsinntekten, og sparebeløpet er fritatt for formuesskatt.  Du betaler skatt av sparebeløpet først som pensjonist. – Mange tenker at pensjonsalder er langt frem, men når de nærmer seg pensjonsalder er det mange som får seg en skikkelig overraskelse, sier han. Er du yrkesaktiv i 45 år, og har en lønn på 400.000, så vil du få rundt halvparten i pensjon fra det offentlige når du når pensjonsalder. Det er en tankevekker, mener Helge Kjønndal, soussjef for tjenestepensjon og personforsikring i Sparebanken Vest. Han mener at gode pensjonsordninger er mer verdt enn mer penger utbetalt, i lønnsforhandlinger. – Lønnen må man skatte for, så i realiteten sitter man kanskje igjen med en økning på bare 1,3 prosent fra et lønnshopp på to prosent, sier han.

Større ansvar for egen pensjon

Fra 1. januar i år ble det gjort endringer i folketrygdsystemet, som legger opp til at hver enkelt må ta en større del av ansvaret for å spare til egen pensjon. Bankens erfaring er at de selvstendig næringsdrivende som skaffer seg en pensjonsspareavtale egentlig ønsker å spare mer enn 4 prosent – som er den grensen myndighetene har satt for sparingen.

Les også

Meny