Fra fjorårets Periferikonferanse. F.v: Fylkesordfører Tom Christer Nilsen, Statssekretær Morten Søberg, tidligere BT-redaktør Trine Eilertsen og NRK-profil Halvor Folgerø. Arkivfoto: VNR.no

Mest til Oslo – rettferdig eller ikke?

edit today

I fjor haglet argumentene fra begge leirer da det ble debattert hvorvidt Vestlandet kan ta æren for oljeinntektene til landet, og om vi dermed bør få beholde mer selv. I år er det skjevdelingen av kulturmidlene som skal debatteres, og om det norske sentrum – periferi-ordskiftet i det hele tatt er en reell kamp om makt og ressurser. Periferikonferansen arrangeres i Glesnes Ungdomshus fredag 23. august, før festivalbruset starter. Vest Næringsråd er hovedsponsor for Periferikonferansen, i tillegg til ungdomsscenen Periferi Ung, som finner sted lørdags formiddag. – Det har vært god påmelding også i år, det er mulig vi må prøve å utvide med noen ekstra plasser, sier festivalsjef Ole Rasmus Øvretveit til VNR.no.

Fra Aarebrot til «Doddo»

Bakgrunnen for årets tematikk er kulturutredningen 2013, som viste at landets hovedstad blir favorisert fremfor hovedstaden på Vestlandet når det gjelder offentlige kulturmidler. Oslo får dessuten et stadig større grep om de regionale mediehusene. Periferikonferansen setter også søkelys på at Norge er ett av de mest sentralstyrte landene i Vest-Europa, og at det er få krefter som forsøker å endre på dette: verken kulturelt, økonomisk eller politisk. Blant bidragsyterne i programmet finner vi journalist og forfatter Olav Kobbeltveit, professor og samfunnsviter Frank Aarebrot og skribent Eduardo “Doddo” Andersen, i tillegg til forfatter Frode Grytten. NRK-profil Halvor Folgerø er konferansier. Fra Nærings- og handelsdepartementet kommer statssekretær Trygve Svensson, som skal snakke om gründerskap og kulturbedrifter. Vi får også en presentasjon av hvordan Stokkøya Sjøsenter har blitt en suksessfull kulturbedrift. Næringslivsprofiler som Roy-Eddy Lie (Liegruppen) og Marit Warncke (Næringsalliansen) er paneldeltakere. Flere politiske profiler er også hentet inn for å debattere kulturliv i by versus periferi: Helge A. Njåstad (FrP), Jette Christensen (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Øyvind Halleraker (H).

– Mer profesjonalisert

Ikke mange arenaer klarer å samle aktører fra så mange ulike grupper; akademia, politikk, næringsliv og øvrig samfunnsliv, på den måten Periferikonferansen gjør. – Konferansen setter søkelys på nærings- og kulturutviklingen i et samfunnsutviklingsperspektiv, og den gode regionale oppslutningen konferansen får betyr nok at vi har truffet med konseptet, sier festivalsjef Ole Rasmus Øvretveit beskjedent. – Vi ønsker at Periferikonferansen skal få en solid regional forankring, uttalte VNR-leder Per C. Aarsand da Vest Næringsråd inngikk sponsorsamarbeid med Periferifestivalen i 2011. Aarsand mener at konferansen er blitt en svært viktig møteplass for næringslivet, og et utstillingsvindu for regionen. – Festivalen har fått en solid forankring i lokalmiljøet og en viktig posisjon i regionen. Den er underveis blitt mer profesjonalisert, blant annet med et etablert sponsorlaug som er blitt et utstillingsvindu for bedrifter som tar samfunnsansvar, mener Aarsand.  

Les også

Meny