Medlemmene ønsker seg mer tid til mingling på medlemstreffene, viser undersøkelsen "Hvordan bli bedre med VNR". Bildet er tatt på Januartreffet 2013. Foto: vnr.no

Mettet på olje

edit today

Mer fokus på andre næringer enn olje- og gass-industrien. Det er blant signalene i en fersk spørreundersøkelse, «Hvordan bli bedre med VNR», som er gjennomført av Max Resultat for Vest Næringsråd. Undersøkelsen ble sendt ut til 609 mottakere i alle medlemsbedriftene i slutten av januar – og 14 prosent av mottakerne har svart.

Staker ut kursen for VNR

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på det vi gjør og det er svært gledelig. Samtidig er det forbedringspunktene vi er mest ute etter, og jeg synes vi har fått mange gode og konstruktive innspill som vi tar med oss i vår videre arbeid, kommenterer VNR-leder Per C. Aarsand. Mer fokus på IT-teknologi, innovasjon, handel, helsefremmende tiltak, unge ledere og kvinnelige gründere står på ønskelisten til medlemmene. Større bredde i bedriftene som presenterer seg og en strengere «regi», både når det gjelder bedriftspresentasjonene og møtene generelt, er andre forbedringspunkter som blir påpekt. Medlemmene ønsker seg også mer tid til mingling og nettverksbygging på møtene. «At VNR er en møteplass der du aktivt kan bygge nettverk» er det de fleste har krysset av for at de først og fremst ønsker å få ut av sitt medlemskap. At VNR taler næringslivets sak er det nest viktigste.

Deltakelse=utbytte

– På spørsmål om hvordan medlemmene kan få mer ut av medlemskapet sitt, så er det mange som svarer «delta selv» og lignende. De har skjønt at utbyttet i stor grad henger sammen med egen deltakelse. VNR er en møteplass og en nettverksbygger, og for å utnytte denne arenaen må man delta på samlingene, sier Aarsand. PR og media er det temaet som flest av medlemmene ønsker at VNR belyser under fagtreff og «Kjapt og nyttig»-delen av medlemstreffene. Nesten 90 prosent svarer at de ønsker fokus på dette. Strategi, markedsføring og «suksesshistorier» er andre populære tema, som blir etterspurt av 70-80 prosent av de som har svart. 74 prosent ønsker dessuten å vite mer om hvordan man kan dra fordeler av aktivt samfunnsengasjement. På spørsmål om hvilke tiltak medlemmene ønsker at VNR skal prioritere, kan svarene rangeres på følgende måte:

 1. Nettverksbygging
 2. Bedriftspresentasjoner
 3. Mingling m/matpause (medlemstreff)
 4. Fagseminarer/kompetanseheving
 5. «Kjapt og nyttig»(medlemstreff)
 6. Redaksjonelt innhold på vnr.no
 7. Lokal, aktuell markedsinformasjon (medlemstreff)
 8. Konferanser
 9. Bransjegrupper
 10. Rekrutteringstiltak
 11. Bedriftsbesøk
 12. Sosiale medier
 13. Delegasjonsreiser
 14. Underholdningsinnslag (medlemstreff)

 «Fun facts»

 • På spørsmål om hvordan bedriftene fikk høre om VNR, er det flest som svarer «jungeltelegrafen».
 • Ikke overraskende er det Høstfesten som får høyest score på spørsmål om hvilke sosiale treff de ønsker at VNR skal tilby, 90 prosent vil beholde «Høstfesten». Nesten 80 prosent etterspør et «Vårtreff».
 • Sagt i undersøkelsen: «Stå på – flinke folk!», «Synes at dere gjør en god jobb allerede», «Dere gjør en god jobb», «Egentlig veldig godt fornøyd med den nære kontakten», «Per’en og jentene, dere gjør det bra», «Klarer ikke å finne tomrommet».

           

Les også

Meny