Andreårselev Torbjørn Nilsen forhørte seg om jobbmulighetene i Ditech. Foto: vnr.no

Møte med fremtiden

edit today

Elever fra Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Elektro og Teknologilinjen ved Sotra Vidaregåande Skule ble busset til Ågotnes for å delta på messen sammen med sju lærere. Blant elevene som besøkte Ågotnesmessen i går, var Linn Bastiansen, Vibeke Pedersen og Torbjørn Nilsen. Alle tre går er andreårs-elever på automasjon. – Vi er de eneste jentene. Det er nesten ingen jenter som velger dette yrkesfaget, forteller Linn og Vibeke. De ønsker begge to å jobbe offshore. – Det er greit å få komme her på messen og se hva bedriftene kan tilby og utforske mulighetene, sier jentene til vnr.no. Mens de vegret seg litt for å ta kontakt med utstillerne, benyttet Torbjørn anledningen til å stille spørsmål.

– Arbeidsmiljø er viktig

– Jeg vil gjerne vite mer om hva de driver med i jobben sin. For meg er arbeidsmiljø viktig, i tillegg til interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg vil helst jobbe med noe innenfor elektromekanisk arbeid, sier Torbjørn. Ågotnesmessen skal, i tillegg til å være en produktmesse og en arena for nettverksbygging og sosial samling, også være en arena for samhandling mellom skole og næringsliv.

Skole + næringsliv = sant

– I en tid hvor kompetanse og arbeidskraft er mangelvare er det viktig å bidra til at elevene får kunnskap om jobbmulighetene som finnes i regionen. Det er også en anledning for bedriftene å profilere seg mot og komme i kontakt med fremtidig arbeidskraft, sier VNR-leder og messesjef Per C. Aarsand. Ågotnesmessen ble startet opp som et lokalt initiativ da OTD – Norges største årlige oljemesse ble flyttet til Stavanger i 2011. Ågotnesmessen ble arrangert for tredje gang – i år med Vest Næringsråd som arrangør. – Med denne messen ønsker vi å videreføre arbeidet med å fremme samhandling mellom Sotra-bedrifter og styrke miljøet på Ågotnes. Næringslivet her er i sterk vekst, med 4000 arbeidsplasser som forventes å øke til 6000 arbeidsplasser de neste årene, sier Aarsand.

Les også

Meny