Nå blir det virkelig

edit today

Filmen er laget for Liegruppen og viser en fremtidsvisjon for Bildetangen. Etter gårsdagens enstemmige vedtak i Fjell Kommunestyre er visjonen et stort steg nærmere virkelighet. Den vedtatte planen gir rom for 3000 nye boliger og like mange arbeidsplasser på nordre Bildøy. – Gårsdagens vedtak betyr at vår 8 år gamle visjon om en sjøvendt kystby nå er blitt en plan, som bekrefter at Bildetangen på nordre Bildøyna skal bli neste steg i utviklingen av Sotra Kystby, kommenterer eiendomssjef Roy-Eddy Lie på Liegruppens nettsider.

Detaljarbeidet starter nå

Sotra Kystby omfatter hele Straume-området fra næringsparken i sør til rådhuset og helselandsbyen i nord, samt Straumsundet og Bildøy. Områdene skal knyttes sammen på en bymessig måte slik at det er naturlig å gå og sykle mellom de ulike bydelene. Nå som kommunedelplanen for nordre Bildøy er godkjent vil arbeidet med å utarbeide en områderegulering for Bildetangen starte. Dette arbeidet vil i større grad definere hvordan området skal se ut i detaljer. – Det blir et utrolig spennende arbeid som skal gjøres fremover. Arbeidet vil bli omfattende og det er mange utfordringer som vi nesten ikke kan vente med å ta fatt på, sier eiendomssjefen.

Innflytting på Bildøy i 2021?

Planen omfatter hotell, kulturhus, 3000 boliger og like mange arbeidsplasser, servicetilbud og mye mer. Formålet med kommunedelplanen er å skape et sjøvendt byområde med levende bomiljø, arbeidsplasser, kulturtilbud, servicefunksjoner og grønne kvaliteter. Denne planen skal sammen med Straume sentrum danne helheten i Sotra Kystby. Utbyggingen på Bildøy utgjør fase to i byutviklingen. Byggingen på Straume vil fortsette for fullt de neste ti årene, mens utbyggingen på Bildøy vil bli bremset av hensyn til trafikkutfordringene i regionen. Det nye Sotrasambandet vil først være på plass i 2021. – Vårt mål er å sette nøkkelen i døren på den første leiligheten samme dag som snoren klippes på den nye Sotrabroen, sier Roy-Eddy Lie.

Les også

Meny